ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Salim khim

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះតេជគុណដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ។ ក៏សូមមេត្តាអភ័យផងដែរ ប្រសិនខ្ញុំបាទមានកំហុសឆ្គងត្រង់ចំនុចណាមួយ។ បានឆ្លើយចំពោះសំនួរដែលព្រះតេជគុណបានសួរនៅ Wikipedia:របៀបប្រើប្រាស់។ --កៀនស្វាយ(en, ja) ( ពិភាក្សា (en, ja)) ១៩:៣៧, ៣១ មិនា ២០០៨ (UTC)

Portal:សាសនា[កែប្រែ]

The word: សាសនាបានបន្ថែមហើយនៅទំព័រដើម។ ព្រះតេជគុណអាចដាក់តំនភ្ជាប់ឬអ្វីដែលព្រះតេជគុណចងនៅ Portal:សាសនា។ ប្រសិនបើព្រះតេជគុណមានបំណងផ្លាស់ប្តូរតំនភ្ជាប់Portal:សាសនានេះ សូមបញ្ជាក់ និងផ្តល់តំនភ្ជាប់ដែលព្រះតេជគុណចង់ដាក់។ ដោយការគោរព --កៀនស្វាយ(ពិភាក្សា) ០៦:៣៣, ៤ មេសា ២០០៨ (UTC)

តើព្រះតេជគុណចង់មានន័យថា អោយខ្ញុំករណាប្តូរទំព័រ Portal:សាសនា ទៅជា ទំព័រសាសនាសកល ឬយ៉ាងណា? សូមអរគុណ! កៀនស្វាយ(ពិភាក្សា) ១៥:១៥, ៤ មេសា ២០០៨ (UTC)
ខ្ញុំករណាបានប្តូររួចហើយ។ សូមអរគុណ កៀនស្វាយ(ពិភាក្សា) ១៦:០៤, ៤ ខែមេសា ២០០៨ (UTC)

តាមគំនិតខ្ញុំករណា យល់ថាត្រឹមត្រូវដូចគ្នា។ តើព្រះតេជគុណចង់ប្តូរ ទំព័រ សាសនាសាកល ទៅជាទំព័រ សាសនាសកល ឬទេ? កៀនស្វាយ(ពិភាក្សា) ១៦:២៨, ៤ ខែមេសា ២០០៨ (UTC)
បានប្តូរទីតាំងទំព័រសាសនាសាកល ទៅជាទំព័រសាសនាសកលរួចរាល់ហើយ។ សូមអរគុណ! កៀនស្វាយ(ពិភាក្សា) ១៧:៤៦, ៤ ខែមេសា ២០០៨ (UTC)

ការជ្រើសរើសអ្នកអភិបាលសំរាប់វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ[កែប្រែ]

សូមគោរពចំពោះព្រះតេជគុណ។ ខ្ញុំបានឃើញព្រះតេជគុណចូលរួមចំនែកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នក​គ្រប់គ្រង ប៉ុន្តែមិនឡុកអ៊ីនដោយប្រើប្រាស់គណនីដែលបានរួមចំនែកទេ គឺបង្ហាញជាអាសយដ្ឋានIP។ ដូច្នេះប្រហែលជាមិនប្រសិទ្ធិភាពទេ សូមព្រះចូលរួមបោះឆ្នោតម្តងទៀតដោយប្រើប្រាស់គណនីរបស់ព្រះតេជគុណ។ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាវជ្រៅចំពោះការរួមចំនែករបស់ព្រះតេជគុណជាអតិប្បរមា។ ដោយសេចក្តីគោរពរាប់ ពី កៀនស្វាយ(ពិភាក្សា) ០៨:៤៣, ៩ ខែមេសា ២០០៨ (UTC)

សូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់ព្រះតេជគុណ។ --កៀនស្វាយ(ពិភាក្សា) ១២:០២, ៩ ខែមេសា ២០០៨ (UTC)

monk[កែប្រែ]

Can you speak in Pali ? (Will be more polite if you can speak Thai). Here is the Pali website : pi: --125.24.39.86 (ពិភាក្សា) ០៤:២០, ១៣ ខែមេសា ២០០៨ (UTC)

ជំនួយបន្ថែម[កែប្រែ]

ជំរាបជូនព្រះតេជគុណ (អ្នកប្រើប្រាស់:Salim khim) អំពីការប្រើប្រាស់វិគីភាសាខ្មែរ។

  • មើលបំលាស់ក្នុងវិគីភីឌា សូមចុច បំលាស់ប្តូរថ្មីៗ។ តំនភ្ជាប់នេះប្រាប់រាល់ការផ្លាស់ប្តូរ រាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់
  • មើលទំព័រជំនួយ ជំនួយ:មាតិកា។ មើលអំពីរបៀបប្រើប្រាស់វិគីឮ
  • របៀបប្រើប្រាស់ទំព័រពិភាក្សា អំពីរបៀបចុះហត្ថលេខា សូមមើល Wikipedia:ហត្ថលេខា

--កៀនស្វាយ(ពិភាក្សា) ១៩:៣២, ១៧ ខែមេសា ២០០៨ (UTC)

ព្រះពុទ្ធ[កែប្រែ]

អំណរគុណ លោកឃឹម សាលីម ដែលជួយនៅវិគីភីឌា ។ ខ្ញុំលុបនាមលោក ពីទំព័រព្រះពុទ្ធ ដែលលោកដាក់ នៅលើ ពីព្រោះ នៅវិគីភីឌាមាន វិន័យថា អ្នកនិពន្ទក្នុងវិគី អត់បានសេសេរឈ្មោះរបស់ខ្លួន នៅទំព័រ ពីព្រោះ នៅពេលលោកសេសេរក្នុងវិគី ទំព័រនោះត្រូវជា របស់ទាំងអស់គ្នា ហើយនិង មាន អ្នកនិពន្ទក្នុងវិគីទៀត អាច ផ្លាស់ប្ដូរ ឮ កើតវា ។ល។

សូមមើលទំព័រអង់គ្លេស អំពី ព្រះពុទ្ធ គឺជាគំរូល្អ ដូចយើងធ្វើក្នុង វិគីភីឌា ។ --Albeiror24 - ខ្មែរ - English - Italiano - Español ម៉ោង០៩:៤៨ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)