ការពិភាក្សា:ទំព័រដើម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បរិវច្ឆណដ្ឋាន[កែប្រែ]

(ន.)ថ្នាក់ត្រៀម, ថ្នាក់ខ្ពស់បន្ទាប់ពីកុមារដ្ឋាន។ ឧទាហរណ៍៖ ប្អូនពៅខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់បរិវច្ឆណដ្ឋាន។

ទីក្រុងឌីលី[កែប្រែ]

ទីក្រុងឌីលីជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសទីម័រខាងកើតនិងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃពាណិជ្ជកម្មនិងដឹកជញ្ជូនទីក្រុងឌីលីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពួកព័រទុយហ្គាល់នាឆ្នាំ១៥២០ ហើយបានក្លាយជារដ្ឋធានីនៅឆ្នាំ១៧៦៩ ទីក្រុងឌីលីមានប្រជាជនចំនួន១៦៣ ៣០៥នាក់ ដង់ស៊ីតេ៣.៣៨៣នាក់ក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ ទីក្រុងឌីលីស្ថិតនៅលើកោះទីម័រ។ Chhen Dara sojata (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:០០ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[]

ទីក្រុងណៃពីដោ[កែប្រែ]

ទីក្រុងណៃពិដោជាទីក្រុងមួយរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីក្រុងរ៉ង់ហ្គូន Chhen Dara sojata (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:០១ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[]

ប្រទេសទីម័រខាងកើត[កែប្រែ]

ប្រទេសទីម័រខាងកើតជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅលើអាស៊ីដីកោះ Chhen Dara sojata (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:០៣ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[]