ការពិភាក្សា:ទំព័រដើម

ដោយវិគីភីឌា

វិគីភីឌាឡូហ្គោថ្មី[កែប្រែ]

ខ្ញុំបានប្តូរឡោហ្គោថ្មីហើយ តើលោកអ្នកមានយោបល់យ៉ាងណា? --T-Rithy ម៉ោង០១:៥៨ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

ដូច​ជា​ឃើញ​នៅ​ដដែល? --ទេព សុវិចិត្រ ម៉ោង០២:២១ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

ប្រហែលជាជាប់cache ដូច្នេះសូមclear cache។--T-Rithy ម៉ោង០២:២៤ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

អ៎! ឃើញ​រូប​ថ្មី​ហើយ។ អរគុណ។

Khmer Script support[កែប្រែ]

The link to http://www.yellowpages-cambodia.com/khmer-unicode/ is broken.

Thanks for informing. We have changed the link to khmeros.info instead.--គីមស៊្រុន ម៉ោង១២:១៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)

Suggestions[កែប្រែ]

I back now[កែប្រែ]

Soors-sadey!

I backed here now, but I write in English because now I living in Thailand but I'm Khmer. I left KMwiki for 1 years already. Is there a romanized version of KM Wikipedia? My computer cannot read Khmer

Thank you--125.25.87.46 (ពិភាក្សា) ម៉ោង០២:៤៩ ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ (UTC)

Khmer script[កែប្រែ]

Phrase sanskrit.png

Hi, what is śivo rakṣatu gīrvāṇabhāṣārasāsvādatatparān in the Khmer script? Our aim to have this phrase written in all the descendent scripts of the Brahmi script. We would appreciate if you could help us in this respect. Many thanks in advance. --RaviC ម៉ោង២១:២៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

It should be
ឝិវោ រក្ឞតុ គីរ្វាណភាឞារសាស្វាទតត្បរាន៑
or gīrvā can be គីរ្វា or គីវ៌ា .--លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ ម៉ោង០៨:១៩ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

ចំនងជើងដាច់ៗនៅខាងលើ[កែប្រែ]

តើលោកអភិបាលជួយកុំអោយចំណងជើងអក្សរខ្មែរដាច់ៗនៅខាងលើបានអត់ពីព្រោះខ្ញុំឃើញចំណងជើងអោយតែមានស្រះរឹអក្សរនៅខាងលើខ្ញុំឃើញដាច់ៗរហូត។(Nisetpdajsankha ម៉ោង១៥:៤៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC))

សូម​ផ្ដល់​រូប​ភាព​ជា​ជំនួយ ដើម្បី​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ។ ទេព សុវិចិត្រ ម៉ោង១១:០២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

Names of U.S. school districts in Khmer[កែប្រែ]

Hi! I'm trying to find the Cambodian/Khmer names of several districts.

Would someone mind checking these:

After the names are obtained, I plan to file article requests for the four school districts, so that they get articles in Khmer.

Thank you WhisperToMe ម៉ោង០០:២០ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

It means you want us to translate the names of the school from English to Khmer, doesn't it ?(ម៉ោង០៨:៣៣ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))

What I wanted was for you to look at the Khmer language documents of each school district. Each district translates its own name in Khmer. I wanted you to find what names the districts themselves use in the Khmer language.
As a note, a user started Khmer articles on all four of the districts.
WhisperToMe ម៉ោង២២:១៥ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

Article requests[កែប្រែ]

Firstly, there's one more school district that needs an article in Khmer:

Also, is anyone interested in starting stubs on Cambodian people and the Cambodian diaspora? If so, After the cities, if you want more stub requests, here are six possibilities:

Thanks, WhisperToMe ម៉ោង២២:៣០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

ជីវប្រវត្តិព្រះញាតិវង្ស[កែប្រែ]

http://whoincam.wordpress.com/2009/06/05/norodom-sothearos/ អាចជួយលើកស្ទួយវីគីភីឌាខ្មែរបាន ហើយសរសេរជាភាសាខ្មែរទៀត ។សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយសរសេរផង (Nisetpdajsankha ម៉ោង១៣:៣៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))

សូម​ប្រើ​ពាក្យ «ខេមរភាសា»[កែប្រែ]

«ខេមរភាសា» ជាអនុក្រមទម្រង់ការ លើ​ជាង​ «ភាសាខ្មែរ» ។ សូម​ឲ្យប្រើពាក្យ​និះដើម្បី​សេចក្ដីវិធាន ៕​ --173.55.52.31 (ពិភាក្សា) ម៉ោង១២:១៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

ពាក្យនេះគ្រាន់តែជាសម្មតិកម្មទេវាមិនមែនពាក្យដើម របស់ពាក្យ<<ខ្មែរ>>ទេ ។ (Nisetpdajsankha ម៉ោង០១:៣១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))

ហេតុអ្វី បានជានៅទំព័រ​ដើម ពេលចុចទៅលើភាសាអង់គ្លេស ហើយរកចុចមកភាសាខ្មែរវិញមិនឃើញ?[កែប្រែ]

សូមអរគុណទុកជាមុន ចំពោះ​ចម្លើយ ។

សួរវិគីអង់គ្លេសហើយគេថាទាល់តែអត្ថបទមាន៥០០០០ រឺលើសពីនេះបានគេតភ្ជាប់អោយយើងមកកាន់វិគីខ្មែរ ។ (Nisetpdajsankha ម៉ោង១៣:០២ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))

Appeal to Khmer Wiktionarians[កែប្រែ]

Hello,

The English wiktionary need people with Khmer and English skills, knowledge of romanisation and IPA!

Please help out by adding Khmer contents. You need to know Khmer and some English, be able to romanise Khmer words.

Knowledge of Khmer and English is not sufficient to create good entries. In order to add Khmer words, you need to learn how the proper layout.

Here's an example: កក្កដា

User:Atitarev (English wiktionary). --Anatoli ម៉ោង០១:២២ ថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)

ទីផ្សារមូលធន[កែប្រែ]

ទីផ្សារមូលធន គឺជាទីផ្សារដេលមានការទិញ-លក់ធនបត្រ័រយៈពេលលើសពីមួយឆ្នាំឡើងទៅដែលអ្នកខ្ចីទទួលមូលនិធិពីទីផ្សារមូលធនដើម្បីទិញទំនិញសំរាប់ធ្វើការវិនិយោគ។

Letter in Khmer about swine flu[កែប្រែ]

http://www.lowell.k12.ma.us/swine_parent_letter_ENG_Khmer.pdf - http://www.webcitation.org/65Te4cTPg is a letter in Khmer about swine flu from the Commonwealth of Masachusetts. If anyone is interested in writing an article about swine flu in Khmer, the letter could be useful. The city of Lowell, Masachusetts has a large Khmer population, which is why there is a version in Khmer. WhisperToMe ម៉ោង១៩:០៥ ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ (UTC)

រៀនពុទ្ធិ[កែប្រែ]

យើងមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ចំពោះជនជាតិវៀតណាមឡើយព្រោះជនជាតិវៀតណាមជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាហើយចង់បានសេចក្តីសុខដូចគ្នា។យើងយល់ស្របចំពោះជនជាតិវៀណាមណាដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់ក្នុងគោលដៅទេសចរនិងជំនួញជាដើម ប៉ុន្តែយើងមិនយល់ស្របនិងព្រួយបារម្ភចំពោះការចូលមករស់នៅប្រទេសខ្មែរដោយខុសច្បាប់។កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនជនជាតិម៉ុងដែលជាជនជាតិភាគតិចវៀតណាមបានរត់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិសុំជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយពីអង្គការសហប្រជាជាតិ(UNHCR)ដោយសារការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញពីអជ្ញាធរវៀតណាម។កាលពីសម័យខ្មែរក្រហមប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោនប្រទេសជិតខាងដើម្បីរត់គេចពីរបបប្រល័យពូជន៍សាសន៍រួមមានប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃ។ជីវិតខ្មែររាប់លាននាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសថៃ។ខ្មែរមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសទី៣ដូចជាបារាំង អាមេរិច ណូវេសូឡង់ អូស្រ្តាលី កាណាដាជាដើម និងមួយចំនួនទៀតបន្តស្នាក់នៅជុំរុំភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃហើយបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាព។ ចំណែកឯនៅប្រទេសវៀតណាម ក៍មានខ្មែរមួយចំនួនភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោនដែរ ហើយក្រោយមកប្រជាជនខ្មែរទាំងនោះបានចូលរួមចលនារំដោះប្រទេសកម្ពូជាពីរបបខ្មែរក្រហមជាមួយកងទ័ពវៀតណាម។ កាលពីឆ្នាំ២០១០ ជនជាតិវៀតណាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិចមានចំនួនជិត១លាន៨សែននាក់(1,799,632) ដែលច្រើនជាងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួន៦០០,០០០នាក់កាលពីឆ្នាំ២០១០) ប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមមិនមានព្រំប្រទល់ជាប់សហរដ្ឋអាមេរិចឡើយគឺនៅឆ្ងាយពីអាមេរិចរាប់ពាន់គីឡូម៉ែតហើយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិចគឺត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសដែលមានការពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែនពីស្ថានទូតអាមេរិចប្រចាំនៅវៀតណាមយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុតមុននឹអនុញ្ញាតផ្តល់ទិដ្ឋការឬលិខិតឆ្លងដែនទៅអាមេរិច។នេះមានន័យថាជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅអាមេរិចគឺស្របច្បាប់។ សហរដ្ឋអាមេរិចប្រមូលផ្តុំទៅដោយចំរុះជនជាតិផ្សេងគ្នាៗទូទាំងពីភពលោករួមមានទ្វិបអឺរ៉ុប អាស៊ី អាហ្វ្រិក និង អូស្រ្តាលីជាដើម តែអាមេរិចមានប្រពន័្ធច្បាប់រឹងមាំអាចគ្រប់គ្រងជនជាតិទាំងនោះអោយរស់នៅស្មើភាភគ្នាចំពោះមុខច្បាប់។ ចំណែកប្រទេសកម្ពុជាមានព្រំប្រទល់ជាប់និងប្រទេសវៀតណាមប្រវែង១,២២៨គីឡូម៉ែតហើយជនជាតិវៀតណាមអាចធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងងាយស្រួលតាមផ្លូទឹកទន្លេមេគង្គនិងផ្លូវគោក។យ៉ាងវិញទៀតជនជាតិទាំងនោះចូលមករស់នៅដោយខុសច្បាប់ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាសំបូរអំពើរពុករលុយ បក្សពួកនិយម និងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលល្អតែនៅលើក្រដាស។នៅតាមច្រកព្រំដែននិងការធ្វើលិខិតស្នាមដូចជាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរពីអជ្ញាធរខ្មែរដោយសារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជំនួញ រកស៊ីតាមព្រំដែនជាបណ្តោះអាសន្នគឺពុំបង្កបញ្ហាដល់ខ្មែរទេ តែជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមករស់នៅដោយខុសច្បាប់ហើយទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសារអំពើរពុករលួយជាបញ្ហារបស់ខ្មែរនាពេលអនាគត់។ខ្មែរធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រួចមកហើយកាលពីរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី២ដែលអនុញ្ញាតអោយជនជាតិវៀតណាមចូលមករស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរយៈពេលតែ៥ឆ្នាំដើម្បីហាត់ទ័ពទប់ទល់ប្រទេសចិន ចាប់តាំងពីពេលនោះមកជនជាតិវៀតណាមមកនៅកម្ពុជាក្រោមកាន់ច្រើនឡើងៗរហូតដល់ខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលជាទឹកដីកសិកម្មអាចចិញ្ចឹមមនុស្សបានច្រើនលាននាក់និងកោះត្រល់។ យើងចង់បានប្រព័ន្ធច្បាប់មួយដែលមានការអនុវត្តដោយស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់រាល់គ្រប់ជនជាតិទាំងឡាយនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ដូច្នេះមានតែការអនុវត្តប្រព័ន្ធច្បាប់ទើបអាចគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកប្រទេសកម្ពូជាដោយខុសច្បាប់។ ប្រសិទ្ធិភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់គឺអាស្រ័យលើការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើវិធានការមួយដោយមិនពឹងផ្អែកលើឆន្ទះអ្នកដឹកនាំ តែត្រូវពឹងផ្អែកលើវិធានការនោះដែលធ្វើអោយមនុស្សស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់គ្នា។ Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Vietnamese#cite_note-cambodia-1 http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Cambodia

សារៈសំខាន់នៃការសិក្សាE-Commerce[កែប្រែ]

ការសិក្សាអំពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រពន្ឋ័អេឡិចត្រនិចគឺមានសារៈសំខាន់មួយចំនួនដូចជា៖

-

Article requests[កែប្រែ]

Hi! are you open to doing article requests? WhisperToMe (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៣:១៨ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)

Mobile page[កែប្រែ]

Hi!

The mobile home page of this Wikipedia is not configured.

To configure it, a very simple operation must be done: You must add a couple of id attributes to the HTML of your main page. Here's an explanation: meta:Mobile projects/Mobile Gateway/Mobile homepage formatting.

If you need any technical help with doing this, please let me know! --អមីរ ឯ. អហរោណិ / Amir E. Aharoni (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:០៤ ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)

Yay, it's done! Thank you! --អមីរ ឯ. អហរោណិ / Amir E. Aharoni (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១០:១៧ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ (UTC)

សត្វអណ្តើក[កែប្រែ]

នៅក្នុងឃុំល្វាក្រាំង ស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប មានអណ្តើកពីរប្រភេទ​គឺអណ្តើកសោម​ និងអណ្តើកព្រិច​។

ពេលដែលសីលធម៌ធ្លាក់ចុះ [កែប្រែ]

–ហេតុដែលនាំេអាយបាតុភាពសង្គមមូយកេីតឡេីង វាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេ ដូចជា៩០ មក ៦៨ យេីងអាចសិក្សាបាតុភាពនេះតាមទ្រឹស្តីសង្គមវិជ្ជា តទៅេនះយេីងសាកល្បងពិចាណារ។ និន្នាការផ្តល់តម្លៃេលីសំបកខាងក្រៅនៃសង្គមខ្មែរ

–នៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ន មនុស្សនាំគ្នាឲ្យតម្លៃទៅលេីរូបភាពច្រេីនជាងខ្លឹមសារ។និន្នាការនេះកេីតមានគ្រប់ទីកន្លែង និង គ្រប់វិស័យ។មិនថាក្នុងវិស័យនយេាបាយ សេដ្ឌកិច្ច សង្គមកិច្ច ឬជីវិតរស់នៅប្រចាំផ្ងៃឡេីយ។ ក្រុមអក្នវិភាគសង្គមខ្មែរបានមេីលឃេីញថា នៅេពលដែលមនុស្សទូទៅហាក់ដូចជានាំគ្នាផ្តល់តម្លៃទៅេលីរូបភាព តែភ្លេចគិតពីខ្លឹមសារ សង្គមអាចបាត់បង់និរន្តភាព និងភាពរឹងមាំទៅផ្ងៃ អនាគត។នេះជាបពាា្ហដែលមិនអាចមេីលរំលងបាន។ –សង្គមខ្មែរមានការផ្លាស់ប្តូរគួរឲ្យកត់សំគាល់បន្ទាប់ពីបានឆ្លងផុតពីសម័យកាលសង្រ្គាមមកកាន់សម័យសន្តិភាពវិញ។ពីសង្គមមួយដែលរស់ក្នុងរបាំងប្រពៃណីតឹងរឹងមកជាសង្គមបេីកទូលាយ។ពីសង្គមមួយដែលអក្ននយេាបាយផ្តួលរំលំគ្នា េដាយប្រេីអាវុធមកជាសង្គមដែលប្រេីការេបាះឆ្នេាត និង ពីសង្គមដែលហែកហួរដេាយសង្គ្រាមសុីវិល មកជាសង្គមសន្តិភាព។ទាំងនេះ គឺជាការវិវឌ្ឈន៏ដែលមានលក្ខណះជ្រាលជ្រេៅនិងហាក់ដូចជាគួរឲ្យមានមេាទនះ។ក៏បុ៉ន្តែការវិវឌ្ឈន៏មួយចំនួនបានឈានទេៅរកទិសអវិជ្ជមានដ៏គ្រេាះផ្នាក់។ចំណុចលេចធ្លេាមួយក្នុងចំេណាមនេាះគឺ និន្នាការនៃការផ្តល់តម្លៃលេីរូបភាពខាងក្រេៅច្រេីនជាងខ្លឹមសារ។ −ជាការពិត បម្រែបម្រួលសង្គមពីសម័យកាលមួយទេៅសម័យមួយ គឺជាចលនាដែលមិនអាចទប់បាន បុ៉ន្តែគេអាចតម្រង់ទិសវាបានប្រសិនបើគេបានគិតគូរជាមុន។នៅកម្ពុជានិន្នារនៃការផ្តល់តំលៃ មនុស្សដោយផ្នែកលើសម្បកក្រៅហាក់កំពង់តែដណ្តើមទីតាំងឈរជើងកាន់តែរឹងមាំឡើជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។បច្ចុប្បន្នគេហាក់ដូចជាគោរពកោតខ្លាចមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ បុណ្យ សក្តិដែលគេមើលឃើញភ្លាមៗ។ទស្សនះបែបហាក់បាននិងកំពុងអូសទាញមនុស្សឲ្យរត់តាមកាន់តែច្រើនឡើង។ជាក់ស្តែងអ្នករៀនសូត្រមួយចំនួនចង់បានសញ្ញបត្របង្គួតគេ ជាជាងការចង់បាន ចំណេះដឹងពិតប្រាកដ។អ្នកមានលុយទទួលបានការគេារពទោះបីជាលុយនោះបានមកពីប្រភពណាក៏ដោយ។ប្រហែលជារត់តាមនិន្នាការនេះមន្រ្តីរាជការមួយចំនួនមានរថយន្តទំនេីប និងផ្ទះសម្បែង តម្លៃខ្ពស់ហួសពីប្រាក់ខែរបស់ខ្លួន។ −នៅក្នុងទិដ្ឌភាពនយោបាយវិញក៏ដូចគ្នា÷ទ្រឹស្តីប្រជាធិបតេយ្យបានរីកដុះដាលដល់គ្រប់មជ្ឈដ្ឌាន ពោលគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាហាក់បានស្គាល់ពាក្សប្រជាធិបតេយ្យ បុ៉ន្តែថាតេីគេត្រូវអនុវត្តរបេៀបណាដេីម្បី ឲ្យប្រជាធិប្យតេយ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវតាមន័យពិតប្រាកដរបស់វា សំណួរនេះអាចឆ្លុះបពាា្ចំងបានពីភាពប្រទាំងប្រទេីសនៃការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។ដោយសារតែមនុស្ស ហាក់ឲ្យតម្លៃទៅលេីរូបភាពសំខាន់ជាងខ្លឹមសារនេះហេីយបានជាពា្្ញឹកពា្ញយ អ្នកនយោបាយតែងតែបំភ្លេចខ្លឹមសារប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្តោតតែលើរូបភាពសំបកក្រៅ។ទីបំផុតប្រជាពលរដ្ឌជាអ្នកវង្វេង ហើយជាពា្ញឹកពា្ញយពួកគេបានក្លាយជាអ្នកទទួលរងគ្រេាះព្រេាះភាពមិនច្បាស់លាស់របស់អ្នកនយោបាយ។ −នៅក្នុងបរិបទសង្គមទូទៅវិញ ការផ្តល់តម្លៃទៅលើរូបភាពសំបកក្រៅបាននិងកំពង់ធ្វេីឲ្យមនុស្សកាន់តែភ្លេចសីលធម៌និងគុណធម៌របស់មនុស្សដែលជាទូទៅគេមិនអាចមេីលឃេីញភ្លាមៗនេាះឡេីយ។ មនុស្សខ្លះមានគុណធម៌និងចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិហុឺហាដូចគេក៏ត្រូវគេបំភ្លេចចេាលមិនឲ្យតម្លៃ។អ្នកអង្គុយស្រាវជ្រាវសរសេរសេៀវភៅច្រេីនជាអ្នកដែលគ្មានទ្រព្យពីព្រេាះសង្គមមិន ឲ្យតម្លៃដល់ការងាររបស់ពួកគេ។គ្រេាះថ្នាក់សង្គមនៅត្រង់ថា សំបកក្រៅមិនបពា្ជាាក់អំពីតម្លៃពិតប្រាកដរបស់មនុស្ស ឬវត្ថុអ្វីមួយនេាះឡើយ។ការផ្តល់តម្លៃលើទិដ្ឌភាពខាងក្រៅងាយធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ ច្រឡំនៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត ម្យ៉ាងទេៀតការឲ្យតម្លៃទៅលេីសម្ភារនិយមដែលជាគ្រេឿងបន្លំភ្នែកបានធ្វេីឲ្យរិចរឹលដល់ការងារជាច្រើនដែលមានប្រយេាជន៏សម្រាប់សង្គមេហីយវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រេីន បាក់ទឹកចិត្ត។ ជាងនេះទៅទេៀតគេហ៊ាន និយាយពាក្ស ត្រូវការមនុស្សធនធាន មិនត្រូវការធនធានមនុស្សទេ េនះជាកត្តាមួយ ៩០ មក ៦៨។ ់

ការបំរើសេវាជូនប្រជាជនរបស់មន្រ្តី់់់់់់[កែប្រែ]

ភាពក្រអឹតក្រទមដល់ប្រជាជនដែលមកសំុសេវា មកពីមន្រ្តីគេជាឯកឧត្តម េបីមិនអេានលំទោននិងការងារក្រេាមតុ កំុសង្ឃឹម េដាយហេតុថាពេលនេះហើយជាពេលលុយមកដល់ដើម្បីការមានបាន

របស់គេ មិនមែនគេទទួលបេៀវត្សពីប្រជាជនត្រូវបំរើប្រជាជនវិញទេ។

មន្រ្តីក្រេាមអំណាចត្រូវតែសាច់ញ្ាត្តិរបស់គេ ពីព្រេាះពេលប្រជាជនមករកសេវាបំរើត្រូវទៅជួបមន្រ្តីក្រេាមដេីម្បីនិយាយពីក្រេាមតុជំនួសគេ ទោះជាប្រជននេាះក្រីក្រក៏ដោយ គ្មានទេមនសិការការងារ
មន្រ្តីក្រេាមអំណាចត្រូវតែេចះឪនលំទោន ឬេធ្វីជាទាសាទាសីទើបរស់នៅសុខក្នុងមុខតំណែង ទេាះជាអ្នកជំនាញការងារក៏ដេាយ ពាក្សគួរឲ្យឈឺចាប់គឺគ្មានអ្នក ការងារនៅតែធម្មតាបានផលយ៉ាងណា

ក៏គេមិនខ្វល់ដែរ ពីព្រេាះខុសយ៉ាងណាឲ្យតែមានលុយជូនផ្នាក់លេី គេនៅរក្សាមុខតំណែងគេដ៏ដែល។ពួកគេគិតតែពីស្វែងរកផលប្រយេាជន៏ផ្ទាល់ខ្លួនដេីម្បីបង្កើនទ្រព្យធនយ៉ាងសម្បូរបែបក្នុងខណះ ដែលជីវភាពប្រជាជន និង េសដ្ឌកិច្ចជាតិស្ដិតក្នុងស្ដានភាពក្រីក្រនៅឡើយ កត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យមានគម្លាតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ ធ្វើឲ្យមានការបែងចែកវណ្ណះក្នុងសង្គម ធ្វើឲ្យមានភាព ច្រណែនគ្នាក្នុងសង្គម ដែលជាហេតុនាំឲ្យមានទំនាស់សង្គម ចង់មិនចង់អ្នកខ្សោយត្រូវតែគាំទ្រការឃោសនាទោះជាពិតឬមិនក្លាយជាការពិតដែលអ្នកឃោសនានោះអះអាងថាគេនិងបំបាត់ស្ដានភាព នេះបាន។ ខ្លាំងជាងនេះ ពេលដែលការដាក់ចេញវិធានការបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីក្នុងសង្គមរបស់ថ្នាក់លើែលែងមានប្រសិទ្ទភាព ភាពទទួលខុសត្រូវការងារចំពោះមុខងាររបស់មន្រ្តីដែលទទួលភារកិច្ច លែងមានក្នុងរបាយការណ៏ មានតែពាក្សបពេា្ជារលើកជើង ស្ដានភាពនេះអ្នកឆ្លេៀតឧ៍កាសកេងចំណេញងាយស្រួលក្នុងការទទួលផល នេះជាកត្តមួយ ៩០ មក ៦៨។

ការបន្តវេនក្នុងសង្គម[កែប្រែ]

សង្កមខ្មែរហាក់កំពុងស្គាល់ការផ្លាស់ប្តូរមួយគួរឲ្យកត់សំគាល់។យុវជនកំពុងបង្ហាញពីតួនាទីកាន់តែសំខាន់ឡេីងក្នុងសង្គម ប៉ុន្តែការបន្តរវេនមនុស្សជំនាន់ចាស់និងយុវជនស្រករក្រេាយហាក់កំពុងជួប

វិបត្តិមួយពិបាកដោះស្រាយ។

ឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង​​​​​ គឹឃុំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃទីរួមខេត្តកំពត​​​​ ​​ ​​​ហើយប្រជាជនរស់នៅទីនោះភាគច្រើនជាកសិករពួកគាត់ប្រកបរបរ កសិកម្ម ហើយខ្លះទៀតជាអ្នកជំនួញ ជាអ្នកលក់ដូរ។ ឃុំដំណាក់កន្ទួត ជាឃុំមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍរាល់គ្រប់វិស័យដូចជាផ្លូវគមនាគមន៍ និង សាលារៀនជាដើម។ ហើយឃុំនេះរួមមានភូមិចំនួនប្រាំ ៖


ភូមិ[កែប្រែ]

​* អង្គជ័​យទីមួយ

;ទិដ្ឋិភាពនៅរដូវចម្រូតនៅឃុំដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង
ពេជ់
បំណែងចែក
រដ្ឋបាលនៃកម្ពុជា
លាស់ ពេជ់

ត្រា
រហស្សនាម: បង
ពេជ់
ទំព័រដើម is located in កម្ពុជា
ពេជ់
ទីតាំងនៅកម្ពុជា
កូអរដោនេ: 11°33′N 104°55′E / 11.550°N 104.917°E / 11.550; 104.917កូអរដោនេ: 11°33′N 104°55′E / 11.550°N 104.917°E / 11.550; 104.917
ប្រទេស  កម្ពុជា
បានកកើត ១៣៧២
បានក្លាយជារាជធានី ១៨៦៥
បំណែងចែករង ១២ ខណ្ឌ
រដ្ឋាភិបាល
 • ប្រភេទ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី
 • អភិបាលរាជធានី ប៉ា-សុជាតិវង្ស (គបក)
 • អភិបាលរងរាជធានី ថាន់-ស៊ីណា
ម៉ប់-សារិន
សេង-តុង
ផ្ទៃក្រឡា
 • សរុប ៦៧៨,៤៦ គម (២៦១,៩៥ ម៉ាយ ការ)
ចំណាត់ថ្នាក់ផ្ទៃក្រឡា ជាប់លេខ២៣
រយៈកំពស់ ១១,៨៩ ម (៣៩,០១ ភ)
ប្រជាជន (២០១២)[១]
 • សរុប ២៣០១៧២៥
 • ចំណាត់ថ្នាក់ លេខ១
 • សន្ទភាព Bad rounding here៣៤០០/គម (Bad rounding here៨៨០០/ម៉ាយ ការ)
 • ចំណាត់ថ្នាក់សន្ទភាព លេខ១
ប្រជានាម អ្នកភ្នំពេញ
ល.អ.ម.
 • ល.អ.ម. increase០,៩៣៦ (ខ្ពស់ខ្លាំង)
ល្វែងម៉ោង កម្ពុជា (ម.ស.ស.+៧)
ក្រមផ្ទៃដាល +៨៨៥ (០២៣)
គេហទំព័រ ស្ថានីយ៍បណ្ដាញភ្នំពេញ
ទំព័រដើម
របាយកាល: early Pleistocene–Recent
A Bengal tiger (P. tigris tigris)
ស្ថានភាពអភិរក្ស
ចំណាត់ថ្នាក់ជីវ​សាស្ត្រ
រជ្ជៈ​: Animalia
សាខា: Chordata
ថ្នាក់​: Mammalia
លំដាប់​: Carnivora
អំបូរ: Felidae
ពួក: Panthera
ប្រភេទ: P. tigris
ឈ្មោះ​ទ្វេនាម
Panthera tigris
(Linnaeus, 1758)
Subspecies

P. t. tigris
P. t. corbetti
P. t. jacksoni
P. t. sumatrae
P. t. altaica
P. t. amoyensis
P. t. virgata
P. t. balica
P. t. sondaica
P. t. acutidens
P. t. trinilensis

Tiger's historic range in about 1850 (pale yellow) and in 2006 (in green).[៣]
Synonyms
Felis tigris Linnaeus, 1758[៤]

Tigris striatus Severtzov, 1858

Tigris regalis Gray, 1867
Gautama Buddha
Buddha in Sarnath Museum (Dhammajak Mutra).jpg
A statue of the Buddha from Sarnath, 4th century CE
កើត c. 563 BCE or c. 480 BCE[៥][៦]
Lumbini, Shakya Republic (according to Buddhist tradition)[note ១]
Died c. 483 BCE or c. 400 BCE (aged 80)
Kushinagar, Malla Republic (according to Buddhist tradition)[note ២]
Other names Siddhartha Gautama, Shakyamuni
Known for Founder of Buddhism
Predecessor Kassapa Buddha
Successor Maitreya
មាតាបិតា
Jill Smith 50
Eve Jackson 94

ហាយីគួរបាន

រូបភាពអំពីខេត្តកំពត[កែប្រែ]

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីខេត្តកំពតនៃប្រទេសកម្ពុជា!

រង្វង់មូលធុរ៉េននៃខេត្តកំពតរង្វង់មូល ២០០០ នៃខេត្តកំពត
ស្ពានចាស់មាត់ព្រែកនៅខេត្តកំពត


ទិដ្ឋិភាពមាត់ព្រែកនៃខេត្តកំពត(ថតពីលើ)
  1. "ការពិត ទីក្រុងភ្នំពេញ"។ Phnompenh.gov.khhttp://www.phnompenh.gov.kh/phnom-penh-city-facts-99.html។ បានយកមក ២០១២-១០-៣១ 
  2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named IUCN
  3. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named dinerstein07
  4. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Linn1758
  5. Cousins 1996, pp. 57–63.
  6. Norman 1997, p. 33.


Cite error: <ref> tags exist for a group named "note", but no corresponding <references group="note"/> tag was found, or a closing </ref> is missing
Cite error: <ref> tags exist for a group named "web", but no corresponding <references group="web"/> tag was found, or a closing </ref> is missing