ក្រុងបារាជ

ពីវិគីភីឌា
ក្រុងបារាជ
Thành phố Long Xuyên
An Xuyen province (pre-04/30/1975)
ទីតាំងនៅខេត្តមាត់ជ្រូក
ទីតាំងនៅខេត្តមាត់ជ្រូក
ទីតាំងនៅខេត្តមាត់ជ្រូក
ក្រុងបារាជ is located in Vietnam
ក្រុងបារាជ
Location in វៀតណាម
កូអដោនេ: 10°22′25″N 105°26′45″E / 10.37361°N 105.44583°E / 10.37361; 105.44583
ប្រទេស  វៀតណាម
ខេត្ត ខេត្តមាត់ជ្រូក

ក្រុងបារាជ [ វៀតណាម:Long Xuyên (listen )] គឺជាទីរួមខេត្ត មាត់ជ្រូក, in the Mekong Delta region of southwestern វៀតណាម. It is located at approximately 1,950 km south of Hanoi, 189 km from Ho Chi Minh City, and 45 km from the boundary with Cambodia. The population of Long Xuyen city is over 300,000 (2007), with an area of only 130 km².

Long Xuyen is the second most prosperous city in southwestern Vietnam, just after Can Tho city. [ត្រូវការអំណះអំណាង]

សេដ្ឋកិច្ច[កែប្រែ]

Long Xuyen is a very developed city in merchandising (mainly in rice trading) and processing fish industry (such as basa fish) with more than six plants and 10,000 workers.

ការអប់រំ[កែប្រែ]

Long Xuyen is home to An Giang University and the Long Xuyen Teacher's Training College. An Giang University is the second largest university in the Mekong Delta. An Giang University has more than 8,000 students and began as a teaching trainer's college. It was recognized with university status in 2000. Currently they have faculties in Education, Agriculture, Economics, IT, and Marx-Lenin Ideologies

There are three main high schools in Long Xuyen city. Thoai Ngoc Hau, Binh Khanh, and Long Xuyen, respectively. Thoai Ngoc Hau high school was once known as Long Xuyen high school, with currently over 2,000 students. Thoai Ngoc Hau is a specialized school for majors of English, Mathematics, Chemistry, Physics, Literature, and Biology.

វប្បធម៌[កែប្រែ]

Long Xuyên is the center of the Hòa Hảo religion. There are also many Catholic churches, as well as some people who follow Buddhism and other religions.

The local people often go to supermarkets on Saturday and Sunday. Also, former president Ton Duc Thang's birthday is celebrated in My Hoa Hung (Tiger Island).

Local dishes include the standard Vietnamese fare as well as some variations on the area specialties (for example basa fish, mắm thái, and thot not coconuts).

Each year, many tourists pass through Long Xuyen, on their way to Chau Doc, which is a major stop-over on the way to Cambodia. However, tourists rarely stay in Long Xuyen.

Bà Chúa Xứ Shrine is a sacred place that is visited by many people who pray for financial success. Each March, Chau Doc celebrates the Bà Chúa Xứ festival, a large religious festival on top of Sam mountain.

Notable residents[កែប្រែ]