ខេត្តទួល​តា​មោក

ពីវិគីភីឌា

ខេត្តទួលតាមោក ជាខេត្តរបស់ដែនដី  កម្ពុជាក្រោម កូសាំងស៊ីន

ប្រវត្តិខេត្ត[កែប្រែ]

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ខេត្ត ត្រូវបានបែងចែកជា ស្រុក គឺ÷

ប្រជាសាស្ត្រ[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]