ខេត្តពាមបន្ទាយមាស

ពីវិគីភីឌា

ខេត្តពាមបន្ទាយមាស ជាខេត្តរបស់ដែនដី  កម្ពុជាក្រោម កូសាំងស៊ីន

ប្រវត្តិខេត្ត[កែប្រែ]

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ខេត្តពាមបន្ទាយមាស ត្រូវបានបែងចែកជា ស្រុក គឺ÷

ប្រជាសាស្ត្រ[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]