ខេត្តហ្លួងណាំថា

ពីវិគីភីឌា

ខេត្តហ្លួងណាំថា ជាខេត្តមួយស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឡាវ ដែរមានទីរួមខេត្ត ហ្លួងណាំថា ខេត្តនេះស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឡាវ ផ្ទៃដីចំនួន ៩ ៣២៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

ខេត្តហ្លួងណាំថា

ຫຼວງນໍ້າທາ
ស្ថិតិ
ឈ្មោះជាខ្មែរ: ហ្លួងណាំថា
ទីរួមខេត្ត: ហ្លួងណាំថា
ផ្ទៃដី: ៩ ៣២៥ គ.ម
ចំនួនប្រជាជន: ១៥០ ១០០នាក់ (ឆ្នាំ២០០៤)
ដង់ស៊ីតេប្រជាជន: ១៦នាក់/គ.ម
ISO 3166-2: LA-LM
ទីតាំង
Map of Laos highlighting ខេត្តហ្លួងណាំថា Province}