ខែធ្នូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
កាំជ្រួចនៅ ទីក្រុងតាអ៊ីពេ សម្រាប់ស្វគមន៏ឆ្នាំ២០០៩

ខែ​ធ្នូ (ខែ​ធនុ ឬ ធនុ​រាសី) គឺ​ជាខែទី១២ នៅឆ្នាំសាកលលោក ធ្នូមាន៣១ថ្ងៃ និងជាខែចុងក្រាយ នៅឆ្នាំសាកលលោក ។​ ខែច្នូគឺមុន ខែវិច្ឆិកា និងក្រោយ ខែមករា

នៅភាសាឡាតាំង គេហៅខែនេះដូច decem (ឌេចិម្ម) ដែលបកប្រែ "ខែទី១០" ពីព្រោះ នៅអាណាចក្ររ៉ូមមាំង (ឆ្នាំ២៧ព.ស.ក. – ឆ្នាំ១៤៥៣ស.ក.) ខែនេះជាខែទី១០ និងមាន៩០ថ្ញៃ (អត់មានខែវិច្ឆិកា និងខែកុម្ភះ

ខែនេះមានថ្ញៃដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យ វែងជាងក្នុងឆ្នាំ នៅ អឌ្ឍគោលខាងជើង ហើយនិង ថ្ញៃដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យ ខ្លីជាងក្នុងឆ្នាំ នៅ អឌ្ឍគោលខាងត្បូង

នៅពិភលោក ខែនេះសំខាន់ ពីព្រោះ ជាខែរបស់ បុណ្យណូអែល (ថ្ញៃទី២៥ខែធ្នូ ដល ថ្ញៃទី៧ខែមករា) និងជាខែដែលពិភលោក ដូរឆ្នាំនៅម៉ោងទី២៤ ថ្ញៃទី៣១។ ហើយនៅក្នុងខែធ្នូនេះដែរ គេក៏បានកំ

ណត់យកថ្ងៃទី១០ ដើម្បីបា្ររព្ធពិធីបុណ្យ ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស ទូទាំងសកលលោក ។