ឃុំទ្រា(ស្រុកស្ទោង)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំទ្រា(ស្រុកស្ទោង) (អង់គ្លេស: Stoung District) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ មាន ១៦ ភូមិ÷

ឃុំទ្រា(ស្រុកស្ទោង)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
06081301 ភូមិទទា Totea​ Village
06081302 ភូមិកោះ Kaoh ​Village
06081303 ភូមិហប់ Hab​​ Village
06081304 ភូមិវាល Veal Village
06081305 ភូមិសាមក្អោក Sam K'aok Village
06081306 ភូមិច្រាំងស Chrang Sar Village
06081307 ភូមិទ្រា Trea Village
06081308 ភូមិបុសតាឯក Bos Ta Aek Village
06081309 ភូមិតាចរ Ta Char Village
06081310 ភូមិលាបទង Leab Tong Village
06081311 ភូមិផ្ទះវាល Phteah Veal Village
06081312 ភូមិស្លា Sla Village
06081313 ភូមិក្រសាំង Krasang Village
06081314 ភូមិកុចទីទុយ Koch Tituy Village
06081315 ភូមិពពាយ Popeay Village
06081316 ភូមិទំពេជ Tumpech Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំទ្រា(ស្រុកស្ទោង)

ឃុំទ្រា(ស្រុកស្ទោង) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំបន្ទាយស្ទោង ស្រុកស្ទោង និង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ឃុំសំព្រោច ស្រុកស្ទោង ឃុំកំពង់ចិនជើង ស្រុកស្ទោង ឃុំពពក ស្រុកស្ទោង