ចក្រីកែវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

យសសក្ដិ "ចក្រី" និង ឈ្មោះ "កែវ" នេះមានច្រើនសូមមើល៖

  • ចក្រីកែវ ជាចតុស្ដម្ភ និង មេទ័ពខ្លាំងរបស់ព្រះស្រីជេដ្ឋា នៅក្រុងស្រឡប់ពិជ័យព្រៃនគរ មានងារពេញថា ចៅពញាចក្រីកែវ កាន់តំណែងនៅឆ្នាំ គស. ១៥១៦ អនិច្ចកម្មនៅឆ្នាំ គ.ស. ១៥១៦។
  • ចក្រីកែវ ជាចតុស្ដម្ភ និង ព្រះភីលៀងនៃព្រះបាទបរមខត្តិយាចន្ទរាជា កាន់តំណែងនៅឆ្នាំ គស.១៥១៦-ប្រ.១៥៦៧ មានងារពេញថា ឧកញ៉ាចក្រីកែវ
  • ចក្រីកែវ ជាចតុស្ដម្ភ និង កវីនិពន្ធ ក្នុងរាជព្រះបាទអង្គដួង រឺ ព្រះ​បាទ​សម្ដេច​ព្រះ​ហរិរក្ស​រាមាឥស្សរាធិបតី លោកមានគោរម្យងារពេញជា ឧកញ៉ាចក្រីកែវ។ ស្នាដៃលោកគឺ រឿងដាវរឿង និពន្ធនៅឆ្នាំ ១៨៤១