ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សាលាដុនបូស្កូ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខ្ញុំឈ្មោះ ទួន ស្រីពៅ អាយុ​ ១៩ឆ្នាំ មានបងប្អូន៦នាក់,ខ្ញុំជាសិស្សឆ្នាំទី​១ ជំនាន់ទី ៨ ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម និងសាព័ត៌មាន នៃសាលាបច្ចេនទេសដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុ។ថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនវីគីមីឌា ជាថ្ងៃដំបូងរបស់ខ្ញុំដូច្នេះបើសិនជាមានកំហុសសូមជួយកែប្រែខ្ញុំផង។

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន៤ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន៤។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "សាលាដុនបូស្កូ"

ទំព័រចំនួន២០០ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៣២២ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។

(ទំព័រមុន) (ទំព័របន្ទាប់)

S

(ទំព័រមុន) (ទំព័របន្ទាប់)