ឆែ សុកមាឃ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ឆែ សុខមាឃ)
Jump to navigation Jump to search

ឆែ សុខមាឃ

សមាជិកការិយាល័យគណបក្សស្រុកស្អាង


គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ

ឈ្មោះ ឆែ សុខមាឃ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណេីត ?
ទីកន្លែងកំណេីត ភូមិ
សញ្ជាតិ ខ្មែរ
ឪពុកម្ដាយ (ឪពុក); (ម្ដាយ)
កម្រិតវប្បធម៌ ?
កម្រិតវិជ្ជាជីវៈ ?
ប្រពន្ធ ?
កូន ?
សាសនា មេរៀនព្រះពុទ្ធ
មុខរបរ ?
អសយដ្ឋាន កណ្ដាល
ហត្ថាលេខា ?
ក្រុមព្រឹក្សាស្រុក
០ / ១៦

ជីវប្រវត្តិ

 • ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ឆែ សុមាឃ ភេទ ប្រុស សញ្ជាតិ ខ្មែរ ប្រជាជន កម្ពុជា`
 • កើតនៅ ថ្ងៃ ទី ខែ ឆ្នាំ​១៩៩០
 • ទីកន្លែងកំណើត ភូមិ សង្កាត់ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល

ការសិក្សា

 • ឆ្នាំ សិក្សានៅ បឋមសិក្សា
 • ឆ្នាំ សិក្សានៅ អនុវិទ្យាល័័យ
 • ឆ្នាំ សិក្សានៅ វិទ្យាល័យ

បទពីសោធន៍កការងារ

 • ខែ? ឆ្នាំ? ជាបុគ្គលិក(ស្ម័គ្រចិត្ត)
 • ខែ? ឆ្នាំ? ជាគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្ត
 • ខែ? ឆ្នាំ?

ស្ថានភាពគ្រួសារ

ស្ថិតក្នុងត្រកូលអ្នកផ្សារដែលមានជីវភាពមធ្យម

 • មានសមាជិកគ្រួសារ ៩នាក់
 • ជីតា
 • ជីដូន
 • ឪពុកម្ដាយ
 • មានបងប្អូន ៥នាក់ ប្រុស ៣នាក់ ស្រី ២នាក់
 • ជាកូនទី៣នៃគ្រួសារ

សារអេឡិចត្រូនិច

 • saangcamldp@gmail.com

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ភូមិព្រែកតាព្រីង[កែប្រែ]

ការបរិច្ឆេទ ឈ្មោះ អ្នកទទួលបន្ទុក ខែ
ប្រាក់ដុល្លា($) ប្រាក់ដុល្លា($) ប្រាក់ដុល្លា($) ប្រាក់ដុល្លា($) ប្រាក់ដុល្លា($) ប្រាក់ដុល្លា($) ប្រាក់ដុល្លា($) ប្រាក់ដុល្លា($) ប្រាក់ដុល្លា($) ប្រាក់ដុល្លា($) ប្រាក់ដុល្លា($) ប្រាក់ដុល្លា($) ទំហំទឹកប្រាក់
ប្រាក់រៀល(៛) ប្រាក់ដុល្លា($)