Jump to content

តួអង្គនៅក្នុងរឿងឃុនឆាង ឃុនផែន

ពីវិគីភីឌា
តួអង្គនៅក្នុងរឿងឃុនឆាង ឃុនផែន
តួអង្គនៅក្នុងរឿងឃុនឆាង ឃុនផែន.
បដិមាអ្នកតានាងភឹម ( នាងភឹមភីលាលេយ្យ , នាងវ័នថោង ) ភរិយា​ទី ២ នៃ ពាយងាម (ឃុនផែន) និង ភរិយា​ទី ២ នៃ ឃុនឆាង. មាតា ពាយងាម វត្តបាលិលេយ្យរាជ​​វរ​វិហារ ខេត្តសុពណ៌បុរី.
តួអង្គនៅក្នុងរឿងឃុនឆាង ឃុនផែន
ឈ្មោះតួអង្គ តួអង្គត្រូវជា
ឃុនផែន ឬឈ្មោះផ្សេងទៀតគឺ ពាយកែវ បុត្រា ពាយច័ន្ទ និង នាងថោងប្រស្រី. ទ្រង់រៀបអភិសេកនិងមានប្រពន្ធ គឺ៖ នាងសាយថោង (១)​ នាងភឹម ( នាងភឹមភីលាលេយ្យ , នាងវ័នថោង - ២) នាង​លាវថោង (៣) នាងកែវកិរិយា (៤) និង នាងប័វគី់ (៥). បិតា ពាយងាម - ពាយប័វ - ពាយណរងគ៍ - កុមារថោង - ពាយជុម្ពប៉ុល.
ឃុនកៃ ឬឈ្មោះផ្សេងទៀតគឺ ពាយច័ន្ទ . ភរិយា​ គឺ នាងថោងប្រស្រី .បិតា ឃុនផែន(ពាយកែវ).
នាងថោងប្រស្រី ភរិយា​នៃ ឃុនកៃ(ពាយច័ន្ទ ) មាតា​ឃុនផែន.
នាងភឹម ( នាងភឹមភីលាលេយ្យ , នាងវ័នថោង ) ឬឈ្មោះផ្សេងទៀតគឺ នាងភឹមភីលាលេយ្យ នាងវ័នថោង បុត្រី ព័នសរយៅទា និង នាងស្រីប្រច័ន្ទ . ភរិយា​ទី ២ នៃ ពាយងាម (ឃុនផែន) និង ភរិយា​ទី ២ នៃ ឃុនឆាង. មាតា ពាយងាម .
ពាយងាម បុត្រ​​​នាងភឹម ( នាងភឹមភីលាលេយ្យ , នាងវ័នថោង ) និង​ឃុនផែន.ទ្រង់រៀបអភិសេកនិងមានប្រពន្ធ គឺ៖ នាងស្រយហ្វា និង នាងស្រីមាលា.
ព័នសរយៅទា បិតា នាងភឹម ( នាងភឹមភីលាលេយ្យ , នាងវ័នថោង ). ភរិយា គឺ នាងស្រីប្រច័ន្ទ.
នាងស្រីប្រច័ន្ទ មាតា នាងភឹម ( នាងភឹមភីលាលេយ្យ , នាងវ័នថោង ) ភរិយានៃ ព័នសរយៅទា.
នាងស្រីមាលា ភរិយា ១ នៃ ពាយងាម. មាតា ពាយពេជ្រ.
នាងស្រយហ្វា បុត្រី ព្រះចៅពិជ័យឈៀងឥន្ទ និង នាងអប្សសុមាលី ស្តេចនគរឈៀងឥន្ទ . ភរិយា ២ នៃ ពាយងាម.មាតា ពាយយង (ព្រះចៅសមុតិវង្ស )ស្តេចនគរឈៀងឥន្ទ បន្ទាប់.
ពាយប័វ បុត្រ​​​នាងភឹម ( នាងភឹមភីលាលេយ្យ , នាងវ័នថោង ) និង​ឃុនផែន. ទ្រង់រៀបអភិសេកនិងមានប្រពន្ធ គឺ៖ នាងវែ់កែវ និង នាងតានី. បិតា ពាយអាណាន់.
ព្រះចៅពិជ័យឈៀងឥន្ទ ស្តេចនគរឈៀងឥន្ទ ទ្រង់រៀបអភិសេកនិងមានប្រពន្ធ គឺ៖ នាងអប្សសុមាលី បិតា នាងស្រយហ្វា និង នាងវែ់ហ្វាថោង.
នាងអប្សសុមាលី អគ្គមហេសី​ស្តេចនគរឈៀងឥន្ទ . មាតា នាងស្រយហ្វា និង នាងស្រយថោង.
ពាយអាណាន់ បុត្រ​​​នាងវែ់កែវ និង ពាយប័វ.
នាងវែ់កែវ ភរិយាទី ១ នៃ ពាយប័វ.មាតា ពាយអាណាន់. បុត្រី ពាយណរងគ៍ - នាងប័វខាំ.
នាងតានី ភរិយាទី ២ នៃ ពាយប័វ.
នាងវេសិ ភរិយានៃ ពាយយង (ព្រះចៅសមុតិវង្ស )ស្តេចនគរឈៀងឥន្ទ បន្ទាប់ និង ភរិយាទី ៣ ពាយពេជ្រ .
ពាយពេជ្រ បុត្រ​​​នាងស្រីមាលា និង​ពាយងាម.ទ្រង់រៀបអភិសេកនិងមានប្រពន្ធ គឺ៖ នាងស្រយកែវចិនតា - នាងមណ្ឌា - នាងវេសិ.
នាងស្រយកែវចិនតា ប្រពន្ធនៃ ពាយពេជ្រ (១)
នាងមណ្ឌា ប្រពន្ធនៃ ពាយពេជ្រ (២)
នាងសាយថោង ភរិយាទី ១ នៃ ពាយងាម (ឃុនផែន) .
នាង​លាវថោង ភរិយាទី ៣ នៃ ( ពាយងាម) ឃុនផែន . បុត្រី សានគាំមាន និង នាងស្រីង៉ែនយ៉ុង. មាតា ពាយណរងគ៍.
សានគាំមាន បិតា នាង​លាវថោង .មានប្រពន្ធ គឺ នាងស្រីង៉ែនយ៉ុង.
នាងស្រីង៉ែនយ៉ុង មាតា នាង​លាវថោង.ភរិយានៃ សានគាំមាន.
ពាយណរងគ៍ បុត្រា នាង​លាវថោង និង ឃុនផែន .ភរិយា គឺ នាងប័វខាំ. បិតា នាងវែ់កែវ.
នាងប័វខាំ ភរិយា​នៃ ពាយណរងគ៍.មាតា នាងវែ់កែវ.
នាងកែវកិរិយា ភរិយាទី ៤ នៃ ពាយងាម (ឃុនផែន) . បុត្រី ព្រះយាសុខោទ័យ និង នាងពេញច័ន្ទ. មាតា ពាយជុម្ពប៉ុល.
ព្រះយាសុខោទ័យ បិតា នាងកែវកិរិយា
នាងពេញច័ន្ទ. ភរិយា នៃព្រះយាសុខោទ័យ. មាតា នាងកែវកិរិយា .
ពាយជុម្ពប៉ុល បុត្រា នៃ ពាយងាម (ឃុនផែន) - នាងកែវកិរិយា .ទ្រង់រៀបអភិសេកនិងមានប្រពន្ធ គឺ៖ នាងស្រយរះយ៌ា. បិតា ពាយមណីនាថ.
នាងស្រយរះយ៌ា ភរិយានៃ ពាយជុម្ពប៉ុល. មាតា ពាយមណីនាថ.
ពាយមណីនាថ បុត្រា នៃ ពាយជុម្ពប៉ុល - នាងស្រយរះយ៌ា.
នាងប័វគី់ ភរិយាទី ៥ នៃ ( ពាយងាម) ឃុនផែន . បុត្រី មឿនហាន​ និង នាងសីច័ន្ទ . មាតា កុមារថោង.
មឿនហាន​ បិតា នាងប័វគី់
នាងសីច័ន្ទ មាតា នាងប័វគី់
កុមារថោង បុត្រា នៃ ឃុនផែន ( ពាយងាម) - នាងប័វគី់.
ឃុនឆាង បុត្រា ឃុនស្រីវិជ័យ - នាងទេពថោង.ទ្រង់រៀបអភិសេកនិងមានប្រពន្ធ គឺ៖ នាងកែនកែវ (១)​ និង នាងភឹម ( នាងភឹមភីលាលេយ្យ , នាងវ័នថោង ) (២)
ឃុនស្រីវិជ័យ បិតា ឃុនឆាង
នាងទេពថោង មាតា ឃុនឆាង. - ភរិយា ​របស់ ឃុនស្រីវិជ័យ.
នាងកែនកែវ ភរិយាទី ១​ របស់ឃុនឆាង.
សម្តេចព្រះពាន់វស្សា ព្រះមហាក្សត្រនគរបុរាណ ទ្រង់រៀបអភិសេកនិងមានប្រពន្ធ គឺ៖ ព្រះសុរិយះវង្សសាទេវី (អគ្គមហេសី​)នាងស្រយថោង (មហេសី​ ) នាងវែ់ហ្វាថោង (ស្នំឯក )
ព្រះសុរិយះវង្សសាទេវី អគ្គមហេសីព្រះបាទ​សម្តេចព្រះពាន់វស្សា
នាងស្រយថោង មហេសី​ សម្តេចព្រះពាន់វស្សា ព្រះរាជបុត្រី ស្តេចនគរឈៀងថោង
នាងវែ់ហ្វាថោង ស្នំឯកសម្តេចព្រះពាន់វស្សា ព្រះរាជបុត្រី ព្រះចៅពិជ័យឈៀងឥន្ទ (ស្តេចនគរឈៀងឥន្ទ - នាងអប្សសុមាលី )

[១][២][៣]កំណត់

[កែប្រែ]