ទន្លេមេគង្គលើ

ដោយវិគីភីឌា

ទន្លេមេគង្គលើ​ សំដៅលើទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើ គិតចាប់ពីព្រំប្រទល់កម្ពុជាឡាវ​​ដល់ចតុមុខ