ឃុំពាមប្រធ្នោះ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំពាមប្រធ្នោះ ស្ថិតនៅ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំពាមប្រធ្នោះ មាន ១៣ភូមិគឺ÷


East ឃុំពង្រ ស្រុកកោះសូទិន និងស្រុកត្បូងឃ្មុំ

 West	ឃុំកំពង់រាប ឃុំល្វេ ស្រុកកោះសូទិន
 South	ឃុំល្វេ ឃុំមហាលាភ ស្រុកកោះសូទិន
 North	ទន្លេមេគង្គ(ឃុំកោះសូទិន ស្រុកកោះសូទិន)

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យពង្រ វិទ្យាល័យជីហែ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]