ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គុយវ៉ែត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គុយវ៉ែត ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Kuwait.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង គុយវ៉ែត ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (គុយវ៉ែត)
នាមក្លែងទង់ Flag of Kuwait.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Kuwait.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1915Flag of Kuwait (1915-1956).svgFlag of Kuwait (1915-1956).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
KWT (view) KWT គុយវ៉ែត
KUW (view) KUW គុយវ៉ែត

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|គុយវ៉ែត|1915}} គុយវ៉ែត
  • {{flagicon|គុយវ៉ែត|1915}}គុយវ៉ែត

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត