ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ចិនតៃប៉ិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ចិនតៃប៉ិ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ចិនតៃប៉ិ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ចិនតៃប៉ិ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
ParalympicChinese Taipei Paralympic Flag.svgChinese Taipei Paralympic Flag.svg
univFlag of Chinese Taipei for Universiade.svgFlag of Chinese Taipei for Universiade.svg
footballFlag of Chinese Taipei (Olympics; 1986–2010).svgFlag of Chinese Taipei (Olympics; 1986–2010).svg
football-oldFormer Chinese Taipei Football Flag.svgFormer Chinese Taipei Football Flag.svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
TPE (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស TPEទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស TPE
Chinese Taipei (Taiwan) (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Chinese Taipei (Taiwan)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Chinese Taipei (Taiwan)

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ចិនតៃប៉ិ|Paralympic}} ចិនតៃប៉ិ
  • {{flagicon|ចិនតៃប៉ិ|Paralympic}}ចិនតៃប៉ិ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ: