ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ឆាដ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ឆាដ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Chad.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ឆាដ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ឆាដ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Chad.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Chad.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
TCD (view) TCD ឆាដ
CHA (view) CHA ឆាដ
Chad (view) Chad ឆាដ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ឆាដ}} ឆាដ
  • {{flagicon|ឆាដ}}ឆាដ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|TCD}}ឆាដ
  • {{flagcountry|TCD}} ឆាដ
  • {{flag|TCD}} TCD