ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ព្រះរាជាណាចក្រស៊ែប៊ី

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ព្រះរាជាណាចក្រស៊ែប៊ី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Serbia (1882–1918).svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ព្រះរាជាណាចក្រស៊ែប៊ី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ព្រះរាជាណាចក្រស៊ែប៊ី)
នាមក្លែងខ្លី ស៊ែប៊ី (តាមជម្រើស) បង្ហាញឈ្មោះដើម្បីអោយប្រើសម្រាប់តំណវីគី ប្រសិននាមក្លែងជាឈ្មោះអត្ថបទអសង្ស័យកម្ម ជាឧទាហរណ៍
នាមក្លែងទង់ State Flag of Serbia (1882-1918).svg ឈ្មោះរូប (File:State Flag of Serbia (1882-1918).svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

  • {{army|ព្រះរាជាណាចក្រស៊ែប៊ី}} Royal Serbian Army
  • {{flagicon|ព្រះរាជាណាចក្រស៊ែប៊ី|army}}ព្រះរាជាណាចក្រស៊ែប៊ី

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់


ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖