ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ស៊ែប៊ី និងម៉ុងតេណេក្រូ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ស៊ែប៊ី និងម៉ុងតេណេក្រូ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Serbia and Montenegro (1992–2006).svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ស៊ែប៊ី និងម៉ុងតេណេក្រូ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ស៊ែប៊ី និងម៉ុងតេណេក្រូ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Yugoslavia (1992–2003); Flag of Serbia and Montenegro (2003–2006).svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Yugoslavia (1992–2003); Flag of Serbia and Montenegro (2003–2006).svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
civilCivil ensign of Serbia and Montenegro.svgCivil Ensign of Serbia and Montenegro.svg
កងនាវាNaval ensign of Serbia and Montenegro.svgNaval Ensign of Serbia and Montenegro.svg
air forceFin Marking of FR Yugoslav Air Force.svgFin Marking of FR Yugoslav Air Force.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

  • {{navy|ស៊ែប៊ី និងម៉ុងតេណេក្រូ}} Navy of Serbia and Montenegro
  • {{flagicon|ស៊ែប៊ី និងម៉ុងតេណេក្រូ|naval}}ស៊ែប៊ី និងម៉ុងតេណេក្រូ

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

  • {{air force|ស៊ែប៊ី និងម៉ុងតេណេក្រូ}} Air Force of Serbia and Montenegro
  • {{flagicon|ស៊ែប៊ី និងម៉ុងតេណេក្រូ|air force}}ស៊ែប៊ី និងម៉ុងតេណេក្រូ

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
SCG (view) SCG ស៊ែប៊ី និងម៉ុងតេណេក្រូ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖