ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ស៊ែប៊ី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ស៊ែប៊ី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Serbia.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង Serbia ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (Serbia)
នាមក្លែងទង់ Flag of Serbia.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Serbia.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
civilCivil Flag of Serbia.svgCivil Flag of Serbia.svg
1991Flag of Serbia 1992-2004.svgFlag of Serbia 1992-2004.svg
2004Flag of Serbia (2004-2010).svgFlag of Serbia (2004-2010).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
SRB (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SRBទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SRB

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|Serbia}} Serbia
  • {{flagicon|Serbia}}Serbia

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|Serbia|civil}} Serbia
  • {{flagicon|Serbia|civil}}Serbia

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ: