ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ាលី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ាលី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Mali.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ម៉ាលី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ម៉ាលី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Mali.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Mali.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1959Flag of Mali (1959-1961).svgFlag of Mali (1959-1961).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
MLI (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស MLIទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស MLI

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ម៉ាលី}} ម៉ាលី
  • {{flagicon|ម៉ាលី}}ម៉ាលី

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ម៉ាលី|1959}} ម៉ាលី
  • {{flagicon|ម៉ាលី|1959}}ម៉ាលី

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត