ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស រុស្ស៊ី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស រុស្ស៊ី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Russia.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង រុស្ស៊ី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (រុស្ស៊ី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Russia.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Russia.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1668Flag of Russia (1668).svgFlag of Russia (1668).svg
1696Flag of Russia.svgFlag of Russia.svg
1721Flag of Oryol (variant).svgFlag of Oryol (variant).svg
1858Romanov Flag.svgRomanov Flag.svg
1914Flag of Russian Empire (1914-1917).svgFlag of Russian Empire (1914-1917).svg
1918aFlag of Russia (1918).svgFlag of Russia (1918).svg
1918Flag of Russia (1918–1920).svgFlag of Russia (1918–1920).svg
1925Flag of the Russian SFSR (1920-1937).svgFlag of the Russian SFSR (1920-1937).svg
1937Flag of the Russian SFSR (1937-1954).svgFlag of the Russian SFSR (1937-1954).svg
កងនាវាNaval Jack of Russia.svgNaval Jack of Russia.svg
air forceFlag of the Air Force of the Russian Federation.svgFlag of the Air Force of the Russian Federation.svg
កងទ័ពFlag of the Russian ground forces.svgFlag of the Russian ground forces.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
RUS (view) RUS រុស្ស៊ី
សហព័ន្ធរុស្ស៊ី (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សហព័ន្ធរុស្ស៊ីទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សហព័ន្ធរុស្ស៊ី

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|រុស្ស៊ី|1668}} រុស្ស៊ី
  • {{flagicon|រុស្ស៊ី|1668}}រុស្ស៊ី

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត