ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស រ៉ូដេស៊ី

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស រ៉ូដេស៊ី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Rhodesia (1968–1979).svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង រ៉ូដេស៊ី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (រ៉ូដេស៊ី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Rhodesia (1968–1979).svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Rhodesia (1968–1979).svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1964Flag of Rhodesia (1964–1968).svgFlag of Rhodesia (1964–1968).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
Rhodesia (view) Rhodesia រ៉ូដេស៊ី

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|Rhodesia}} Rhodesia
  • {{flagicon|Rhodesia}}រ៉ូដេស៊ី

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|Rhodesia|1964}} Rhodesia
  • {{flagicon|Rhodesia|1964}}រ៉ូដេស៊ី

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖