ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស រ៉ូដេស៊ីខាងត្បូង

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស រ៉ូដេស៊ីខាងត្បូង ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Southern Rhodesia (1924–1953, 1963–1964).svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង រ៉ូដេស៊ីខាងត្បូង ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (រ៉ូដេស៊ីខាងត្បូង)
នាមក្លែងទង់ Flag of Southern Rhodesia (1924–1953, 1963–1964).svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Southern Rhodesia (1924–1953, 1963–1964).svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
Southern Rhodesia (view) Southern Rhodesia រ៉ូដេស៊ីខាងត្បូង

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|Southern Rhodesia}} Southern Rhodesia
  • {{flagicon|Southern Rhodesia}}រ៉ូដេស៊ីខាងត្បូង

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖