ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស វេណេស៊ុយអេឡា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស វេណេស៊ុយអេឡា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Venezuela.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង វេណេស៊ុយអេឡា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (វេណេស៊ុយអេឡា)
នាមក្លែងទង់ Flag of Venezuela.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Venezuela.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1836Flag of Venezuela (1836-1859).svgFlag of Venezuela (1836-1859).svg
1859Flag of Venezuela (1859-1863).svgFlag of Venezuela (1859-1863).svg
1863Flag of Venezuela (1863-1905).svgFlag of Venezuela (1863-1905).svg
1905Flag of Venezuela (1905-1930).svgFlag of Venezuela (1905-1930).svg
1930Flag of Venezuela (1930-1954).svgFlag of Venezuela (1930-1954).svg
1954Flag of Venezuela (1954-2006).svgFlag of Venezuela (1954-2006).svg
stateFlag of Venezuela (state).svgFlag of Venezuela (state).svg
កងនាវាFlag of Venezuela (state).svgFlag of Venezuela (state).svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

  • {{navy|វេណេស៊ុយអេឡា}} Venezuelan Navy
  • {{flagicon|វេណេស៊ុយអេឡា|naval}}វេណេស៊ុយអេឡា

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
VEN (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស VENទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស VEN
វេណេស៊ុយអេឡា (view) វេណេស៊ុយអេឡា វេណេស៊ុយអេឡា

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត