ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សស យូហ្គោស្លាវី

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សស យូហ្គោស្លាវី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Serbia and Montenegro (1992–2006).svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវី)
នាមក្លែងខ្លី ស.ស យូហ្គោស្លាវី (តាមជម្រើស) បង្ហាញឈ្មោះដើម្បីអោយប្រើសម្រាប់តំណវីគី ប្រសិននាមក្លែងជាឈ្មោះអត្ថបទអសង្ស័យកម្ម ជាឧទាហរណ៍
នាមក្លែងទង់ Flag of Yugoslavia (1992–2003); Flag of Serbia and Montenegro (2003–2006).svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Yugoslavia (1992–2003); Flag of Serbia and Montenegro (2003–2006).svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
កងនាវាNaval jack of Serbia and Montenegro (1993–2006).svgNaval Jack of FR Yugoslavia.svg
air forceFin Marking of FR Yugoslav Air Force.svgFin Marking of FR Yugoslav Air Force.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

  • {{navy|សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវី}} Federal Yugoslav Navy
  • {{flagicon|សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវី|naval}}សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវី

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

  • {{air force|សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវី}} Yugoslav War Air Force
  • {{flagicon|សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវី|air force}}សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវី

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
FRY (view) FRY ស.ស យូហ្គោស្លាវី
សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវី (view) សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវី ស.ស យូហ្គោស្លាវី
Federal Republic of Yugoslavia (view) Federal Republic of Yugoslavia ស.ស យូហ្គោស្លាវី
FR Yugoslavia (view) FR Yugoslavia ស.ស យូហ្គោស្លាវី

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖