ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាធារណរដ្ឋវ៉ៃម៉ា

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាធារណរដ្ឋវ៉ៃម៉ា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សាធារណរដ្ឋវ៉ៃម៉ា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សាធារណរដ្ឋវ៉ៃម៉ា)
នាមក្លែងខ្លី អាល្លឺម៉ង់ (តាមជម្រើស) បង្ហាញឈ្មោះដើម្បីអោយប្រើសម្រាប់តំណវីគី ប្រសិននាមក្លែងជាឈ្មោះអត្ថបទអសង្ស័យកម្ម ជាឧទាហរណ៍
នាមក្លែងទង់ Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
civilMerchant flag of Germany (1919–1933).svgMerchant flag of Germany (1919–1933).svg
1918Flag of Germany (1867–1918).svgFlag of the German Empire.svg
1919Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svgFlag of Germany (3-2 aspect ratio).svg
កងនាវាFlag of Weimar Republic (jack).svgFlag of Weimar Republic (jack).svg
កងទ័ពWar Ensign of Germany (1921–1933).svgWar Ensign of Germany (1921-1933).svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

  • {{navy|សាធារណរដ្ឋវ៉ៃម៉ា}} Reichsmarine
  • {{flagicon|សាធារណរដ្ឋវ៉ៃម៉ា|naval}}សាធារណរដ្ឋវ៉ៃម៉ា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

  • {{army|សាធារណរដ្ឋវ៉ៃម៉ា}} Reichsheer
  • {{flagicon|សាធារណរដ្ឋវ៉ៃម៉ា|army}}សាធារណរដ្ឋវ៉ៃម៉ា

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖