ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ស៊ីរី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ស៊ីរី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Syria.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ស៊ីរី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ស៊ីរី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Syria.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Syria.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1932Syria-flag 1932-58 1961-63.svgSyria-flag 1932-58 1961-63.svg
1963Flag of Iraq (1963-1991).svgFlag of Iraq (1963-1991).svg
1972Flag of Syria 1972.svgFlag of Syria 1972.svg

ទង់យោធា

ទង់កងនាវានៃប្រជាជាតិនេះគឺដូចទង់ជាតិរបស់វា ដូចនេះ ទំព័រគំរូ:Navy ផលិតបាននូវ:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
SYR (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SYRទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SYR

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ស៊ីរី}} ស៊ីរី
  • {{flagicon|ស៊ីរី}}ស៊ីរី

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ស៊ីរី|1932}} ស៊ីរី
  • {{flagicon|ស៊ីរី|1932}}ស៊ីរី

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត