ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ស៊ីរី

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ស៊ីរី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Syria.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ស៊ីរី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ស៊ីរី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Syria.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Syria.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1932Flag of Syria (1930–1958, 1961–1963).svgFlag of Syria (1932-1958; 1961-1963).svg
1963Flag of Syria (1963–1972).svgFlag of Syria (1963-1972, 1-2).svg
1972Flag of Syria (1972–1980).svgFlag of Syria (1972-1980).svg
កងនាវាFlag of Syria.svgFlag of Syria.svg
air forceFlag of the Syrian Arab Air Force.svgFlag of the Syrian Arab Air Force.svg
កងទ័ពFlag of the Syrian Arab Army.svgFlag of the Syrian Arab Army.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
SYR (view) SYR ស៊ីរី

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|ស៊ីរី}} ស៊ីរី
  • {{flagicon|ស៊ីរី}}ស៊ីរី

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|ស៊ីរី|1932}} ស៊ីរី
  • {{flagicon|ស៊ីរី|1932}}ស៊ីរី

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖