ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាហ្វហ្កានីស្ថាន

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាហ្វហ្កានីស្ថាន ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Taliban.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អាហ្វហ្កានីស្ថាន ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អាហ្វហ្កានីស្ថាន)
នាមក្លែងទង់ Flag of Taliban.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Taliban.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1709Black flag.svgBlack flag.svg
1747Flag of Herat until 1842.svgFlag of Herat until 1842.svg
1880Flag of Afghanistan (1880–1901).svgFlag of Afghanistan (1880–1901).svg
1901Flag of Afghanistan (1901–1919).svgFlag of Afghanistan 1901.svg
1919Flag of Afghanistan (1919–1921).svgFlag of Afghanistan (1919-1928).svg
1926Flag of Afghanistan (1926–1928).svgFlag of Afghanistan (1926–1928).svg
1928Flag of Afghanistan (1928–1929).svgFlag of Afghanistan (1928–1929).svg
1929Flag of Afghanistan (1929–1931).svgFlag of Afghanistan (1929–1931).svg
1930Flag of Afghanistan (1931–1973).svgFlag of Afghanistan (1931–1973).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
AFG (view) AFG អាហ្វហ្កានីស្ថាន
Afghanistan (view) Afghanistan អាហ្វហ្កានីស្ថាន
អាហ្វកានីស្ថាន (view) អាហ្វកានីស្ថាន អាហ្វហ្កានីស្ថាន
អាហ្វហ្គានីស្ថាន (view) អាហ្វហ្គានីស្ថាន អាហ្វហ្កានីស្ថាន

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត