ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាហ្វ្រិកខាងត្បូង

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of South Africa.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អាហ្វ្រិកខាងត្បូង)
នាមក្លែងទង់ Flag of South Africa.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of South Africa.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1795Flag of Great Britain (1707–1800).svgFlag of Great Britain (1707–1800).svg
1801Flag of the United Kingdom (3-5).svgFlag of the United Kingdom.svg
1857Flag of Transvaal.svgFlag of Transvaal.svg
1875Flag of the Natal Colony (1875–1910).svgFlag of the Natal Colony (1875–1910).svg
1876Flag of the Cape Colony (1876–1910).svgFlag of the Cape Colony 1876-1910.svg
1902Flag of Orange River Colony.svgFlag of Orange River Colony.svg
1910Red Ensign of South Africa (1910–1912).svgSouth Africa Flag 1910-1912.svg
1912Red Ensign of South Africa (1912–1951).svgRed Ensign of South Africa (1912-1951).svg
1928Flag of South Africa (1928–1994).svgFlag of South Africa (1928–1994).svg
កងនាវាNaval Ensign of South Africa.svgNaval Ensign of South Africa.svg
air forceAir Force Ensign of South Africa.svgEnsign of the South African Air Force.svg
កងទ័ពFlag of the South African Army.svgFlag of the South African Army.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

  • {{navy|អាហ្វ្រិកខាងត្បូង}} South African Navy
  • {{flagicon|អាហ្វ្រិកខាងត្បូង|naval}}អាហ្វ្រិកខាងត្បូង

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

  • {{air force|អាហ្វ្រិកខាងត្បូង}} South African Air Force
  • {{flagicon|អាហ្វ្រិកខាងត្បូង|air force}}អាហ្វ្រិកខាងត្បូង

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

  • {{army|អាហ្វ្រិកខាងត្បូង}} South African Army
  • {{flagicon|អាហ្វ្រិកខាងត្បូង|army}}អាហ្វ្រិកខាងត្បូង

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
ZAF (view) ZAF អាហ្វ្រិកខាងត្បូង
RSA (view) RSA អាហ្វ្រិកខាងត្បូង
South Africa (view) South Africa អាហ្វ្រិកខាងត្បូង

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖