ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាហ្វ្រិកខាងត្បូង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of South Africa.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អាហ្វ្រិកកណ្ដាល ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អាហ្វ្រិកកណ្ដាល)
នាមក្លែងទង់ Flag of South Africa.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of South Africa.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1910Flag of South Africa 1910-1912.svgFlag of South Africa 1910-1912.svg
1928Flag of South Africa (1928-1994).svgFlag of South Africa (1928-1994).svg
កងនាវាNaval ensign of South Africa.svgNaval ensign of South Africa.svg
air forceAir Force Ensign of South Africa.svgAir Force Ensign of South Africa.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
ZAF (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ZAFទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ZAF
RSA (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស RSAទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស RSA
អាហ្វ្រិកកណ្ដាល (view) អាហ្វ្រិកកណ្ដាល អាហ្វ្រិកកណ្ដាល

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ: