ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of the United Arab Emirates.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម)
នាមក្លែងទង់ Flag of the United Arab Emirates.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the United Arab Emirates.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
ARE (view) ARE អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម
UAE (view) UAE អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម
United Arab Emirates (view) United Arab Emirates អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត