អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អេតមីរ៉ាអារ៉ាប់រួម មានរដ្ឋធានីឈ្មោះ អាប៊ូដាប៊ី ដែលមានប្រជាជនប្រមាណជា ៩ លាននាក់ និងមានផ្ទៃដីចំនួន ៨៣ ៦០០ km2