ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អ៊ីរ៉ាក់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អ៊ីរ៉ាក់ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Iraq.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង អ៊ីរ៉ាក់ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (អ៊ីរ៉ាក់)
នាមក្លែងទង់ Flag of Iraq.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Iraq.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1924Flag of Iraq 1924.svgFlag of Iraq 1924.svg
1959Flag of Iraq 1959-1963.svgFlag of Iraq 1959-1963.svg
1963Flag of Iraq (1963-1991).svgFlag of Iraq (1963-1991).svg
1991Flag of Iraq, 1991-2004.svgFlag of Iraq, 1991-2004.svg
2004Flag of Iraq 2004-2008.svgFlag of Iraq 2004-2008.svg

ទង់យោធា

ទង់កងនាវានៃប្រជាជាតិនេះគឺដូចទង់ជាតិរបស់វា ដូចនេះ ទំព័រគំរូ:Navy ផលិតបាននូវ:

  • {{navy|អ៊ីរ៉ាក់}} Iraqi Navy

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
IRQ (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស IRQទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស IRQ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត