ទំព័រគំរូ:ISOWEEKDATE2D

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

For a given ISO week date, produces the day of the month with leading zeroes (01-31).

  • "{{ISOWEEKDATE2D|2005|52|6}}" gives "31 " [១] versus *"{{WEEKDATE2D|2005|52|6}}" gives "31" [២]
  • "{{ISOWEEKDATE2D|2005|52|7}}" gives "01 " [៣] versus *"{{WEEKDATE2D|2005|52|7}}" gives "1" [៤]
  • {{subst:WEEKDATE2D|2008|9|6|subst=subst:}} gives the wikitext 1.

See also[កែប្រែ]