ទំព័រគំរូ:ISOWEEKDATE2M

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

For a given ISO week date this template produce the day in the given month with leading zeros.

  • "{{ISOWEEKDATE2M|2005|52|6}}" gives "12" [១] ("{{ISOWEEKDATE|2005|12|31}}" gives "2005-W52-6" [២])
  • "{{ISOWEEKDATE2M|2005|52|7}}" gives "01" [៣] ("{{ISOWEEKDATE|2006|01|01}}" gives "2005-W52-7" [៤])
  • {{subst:ISOWEEKDATE2M|2008|9|6|subst=subst:}} gives the wikitext 1.

Se også[កែប្រែ]