ធនាគារពិភពលោក

ពីវិគីភីឌា
ធនាគារពិភពលោក
World Bank Logo.svg
ឡូហ្គោធនាគារពិភពលោក
បានបង្កើតកក្កដា ១៩៤៤
ប្រភេទអង្គការអន្តរជាតិ
ឋានៈ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់អនុសញ្ញា
គោល​បំណងCrediting
ទីតាំង
  • Washington, D.C., សហរដ្ឋអាមេរិក
សមាជិកhip
១៨៨ ប្រទេស [១](IBRD) ១៧២ ប្រទេស (IDA)
President
Jim Yong Kim
អង្គការ​មេ
Board of Directors[២]
អង្គការ​មេ
ក្រុមធនាគារពិភពលោក (World Bank Group)
គេហទំព័រworldbank.org

ធនាគារពិភពលោក (World Bank) គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិមួយដែលធ្វើការផ្ដល់នូវកម្ចី[៣] ទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ។

គោលដៅផ្លូវការនៃធនាគារពិភពលោក គឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ យោងទៅតាមអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួន (ដែលបានអនុម័តកែប្រែ និងមានសុពលភាពចាប់ពី ១៦ កុម្ភៈ ១៩៨៩) រាល់សេចក្ដីសម្រេចចិត្តទាំងអស់ ធនាគារពិភពលោកត្រូវតែធ្វើឡើងដោយយោងតាមការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោកបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការវិនិយោគ capital[៤]

ធនាគារពិភពលោក ចែកចែងជាពីរស្ថាប័ន៖ the ធនាគារអន្ដរជាតិសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនិងអភិវឌ្ឍន៍ (International Bank for Reconstruction and Development ឬ IBRD) និងសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ (International Development Association ឬ IDA) ។

ធនាគារពិភពលោក គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមធនាគារពិភពលោក (World Bank Group) ក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងអស់៤ រួមមាន៖,International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), និង International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) ។[៥]


ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Boards of Executive Directors - Member Countries. Web.worldbank.org. Retrieved on 2013-07-29.
  2. Board of Directors. World Bank Retrieved on 14 August 2011
  3. About Us. World Bank (14 October 2008)Retrieved on 9 November 2008
  4. About Us. World Bank (29 June 2011)Retrieved on 14 August 2011
  5. About The World Bank (FAQs). World Bank (April 2011)Retrieved on 14 August 2011

កំណត់ចំណាំ[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

អត្តបទ