ធនាគារពិភពលោក

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ធនាគារពិភពលោក
World Bank Logo.svg
ឡូហ្គោធនាគារពិភពលោក
បាវចនា ធ្វើការដើម្បីពិភពលោកមួដែលគ្មានភាពក្រីក្រ
បាន​បង្កើត កក្កដា ១៩៤៤
ប្រភេទ អង្គការអន្តរជាតិ
ឋានៈ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់ អនុសញ្ញា
គោល​បំណង Crediting
ទីតាំង Washington, D.C., សហរដ្ឋអាមេរិក
សមាជិក​ភាព

១៨៨ ប្រទេស [១](IBRD)

១៧២ ប្រទេស (IDA)
President Jim Yong Kim
អង្គការ​មេ Board of Directors[២]
អង្គការ​មេ ក្រុមធនាគារពិភពលោក (World Bank Group)
គេហទំព័រ worldbank.org

ធនាគារពិភពលោក (World Bank) គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិមួយដែលធ្វើការផ្ដល់នូវកម្ចី[៣] ទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសម្រាប់កម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា ។

គោលដៅផ្លូវការនៃធនាគារពិភពលោក គឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ យោងទៅតាមអនុស្សរណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួន (ដែលបានអនុម័តកែប្រែ និងមានសុពលភាពចាប់ពី ១៦ កុម្ភៈ ១៩៨៩) រាល់សេចក្ដីសម្រេចចិត្តទាំងអស់ ធនាគារពិភពលោកត្រូវតែធ្វើឡើងដោយយោងតាមការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោកបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាការវិនិយោគ capital[៤]

ធនាគារពិភពលោក ចែកចែងជាពីរស្ថាប័ន៖ the ធនាគារអន្ដរជាតិសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនិងអភិវឌ្ឍន៍ (International Bank for Reconstruction and Development ឬ IBRD) និងសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្ដរជាតិ (International Development Association ឬ IDA) ។

ធនាគារពិភពលោក គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមធនាគារពិភពលោក (World Bank Group) ក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងអស់៤ រួមមាន៖,International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), និង International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) ។[៥]


ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Boards of Executive Directors - Member Countries. Web.worldbank.org. Retrieved on 2013-07-29.
  2. "Board of Directors"។ World Bankhttp://go.worldbank.org/11PWB3RTM0។ បានយកមក 14 August 2011 
  3. "About Us"។ World Bank។ 14 October 2008http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,pagePK:50004410~piPK:36602~theSitePK:29708,00.html។ បានយកមក 9 November 2008 
  4. "About Us"។ World Bank។ 29 June 2011http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20049563~pagePK:43912~menuPK:58863~piPK:36602,00.html#I1។ បានយកមក 14 August 2011 
  5. "About The World Bank (FAQs)"។ World Bank។ April 2011http://go.worldbank.org/1M3PFQQMD0។ បានយកមក 14 August 2011 

កំណត់ចំណាំ[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

អត្តបទ