ន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី១

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី១
ស្វាមិន
រជ្ជកាលគ.ស ប្រ.សតវត្សទី៨
រាជ្យមុនស្វាមិនវិឝ្វរូប
រាជ្យបន្តស្វាមិនបុឝ្ករាក្ឝ
បុត្របុឝ្ករាក្ឝ ព្រះនាងដែលជាជាយានៃស្វាមិនវេទវតី
វង្សកៅណ្ឌិន្យ
សន្តតិវង្សសោមវង្ស
បិតាព្រាហ្មណ៍វិឝ្វរូប
មាតាព្រះនាងសរស្វតី
ប្រសូតពាលាទិត្យបុរ
សុគតពាលាទិត្យបុរ

ស្វាមិនន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី១ (គ.ស ប្រ.សតវត្សទី៨) រជ្ជកាល (គ.ស ប្រ.សតវត្សទី៨) ។ យោងតាមប្រភពសិលាចារឹកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថា ព្រះរាជបុត្រីរបស់វ្រះបាទឝ្រីពាលាទិត្យគឺ ព្រះនាងសរស្វតី បានរៀបអភិសេកជាមួយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះ វិឝ្វរូប ហើយក្នុងចំណោមព្រះរាជបុត្រដែលប្រសូត្រពីគូស្វាមីភរិយានេះ គេឃើញមានវ្រះបាទន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្ទទី១ ដែលត្រូវជាព្រះបិតារបស់វ្រះបាទបុឝ្ករាក្ឝ។ វ្រះបាទបុឝ្ករាក្ឝគឺជាអ្នកបង្កើតនូវរាជវង្សឝម្ភុបុរ។ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀត ដែលយើងត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដែរ ពីព្រោះរាជបុត្រនិងព្រាហ្មណ៍វិឝ្វរូបខាងលើនេះ បានប្រសូត្រនូវរាជបុត្រីមួយព្រះអង្គ ដែលត្រូវជាជាយារបស់ វេទវតី មានជំនាន់ក្រោយមួយអង្គព្រះនាម រុទ្រវម៌្ម ដោយក្រោយមកចុះមកព្រះញាតិវង្សតមកទៀតក៏មានបុត្រីមួយអង្គព្រះនាម មហេន្ទ្រទេវី យឝោវម៌្មទី១ និង ជយទេវី។ ព្រះនាងមហេន្ទ្រទេវីបានរៀបការជាមួយវ្រះបាទមហេន្ទ្រវម៌្មដែលបានតពូជពង្សព្រះបិតារបស់វេទវតីដែលបានគង់នៅភវបុរ

ពង្សាវលី[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
ស្វាមិនវិឝ្វរូប
ស្វាមិននៃពាលាទិត្យបុរ តដោយ
ស្វាមិនបុឝ្ករាក្ឝ