ន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី១

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ន្ឫបតេន្ទ្រវម៌្មទី១)
Jump to navigation Jump to search
ន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី១
ស្វាមិន
រជ្ជកាល គ.ស ប្រ.សតវត្សទី៨
រាជ្យមុន ស្វាមិនវិឝ្វរូប
រាជ្យបន្ត ស្វាមិនបុឝ្ករាក្ឝ
បុត្រ បុឝ្ករាក្ឝ ព្រះនាងដែលជាជាយានៃស្វាមិនវេទវតី
វង្ស កៅណ្ឌិន្យ
សន្តតិវង្ស សោមវង្ស
បិតា ព្រាហ្មណ៍វិឝ្វរូប
មាតា ព្រះនាងសរស្វតី
ប្រសូត ពាលាទិត្យបុរ
សុគត ពាលាទិត្យបុរ

ស្វាមិនន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្មទី១ (គ.ស ប្រ.សតវត្សទី៨) រជ្ជកាល (គ.ស ប្រ.សតវត្សទី៨) ។ យោងតាមប្រភពសិលាចារឹកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថា ព្រះរាជបុត្រីរបស់វ្រះបាទឝ្រីពាលាទិត្យគឺ ព្រះនាងសរស្វតី បានរៀបអភិសេកជាមួយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះ វិឝ្វរូប ហើយក្នុងចំណោមព្រះរាជបុត្រដែលប្រសូត្រពីគូស្វាមីភរិយានេះ គេឃើញមានវ្រះបាទន្ឫបតីន្ទ្រវម៌្ទទី១ ដែលត្រូវជាព្រះបិតារបស់វ្រះបាទបុឝ្ករាក្ឝ។ វ្រះបាទបុឝ្ករាក្ឝគឺជាអ្នកបង្កើតនូវរាជវង្សឝម្ភុបុរ។ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀត ដែលយើងត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដែរ ពីព្រោះរាជបុត្រនិងព្រាហ្មណ៍វិឝ្វរូបខាងលើនេះ បានប្រសូត្រនូវរាជបុត្រីមួយព្រះអង្គ ដែលត្រូវជាជាយារបស់ វេទវតី មានជំនាន់ក្រោយមួយអង្គព្រះនាម រុទ្រវម៌្ម ដោយក្រោយមកចុះមកព្រះញាតិវង្សតមកទៀតក៏មានបុត្រីមួយអង្គព្រះនាម មហេន្ទ្រទេវី យឝោវម៌្មទី១ និង ជយទេវី។ ព្រះនាងមហេន្ទ្រទេវីបានរៀបការជាមួយវ្រះបាទមហេន្ទ្រវម៌្មដែលបានតពូជពង្សព្រះបិតារបស់វេទវតីដែលបានគង់នៅភវបុរ

ពង្សាវលី[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
ស្វាមិនវិឝ្វរូប
ស្វាមិននៃពាលាទិត្យបុរ តដោយ
ស្វាមិនបុឝ្ករាក្ឝ