បទកាកគតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បេីចង់មានមិត្ត មិនត្រូវប្រព្រឹត្ត អំពេីឆ្គាំឆ្គង បេីចង់មានទ្រព្យ ប្រឹងប្រែងរកផង កុំលោតរំលង

      ច្បាប់បានចែងស្រាប់

រង្វាស់កាព្យ[កែប្រែ]

ក្នុង១វគ្គមាន៧ឃ្លា ក្នុង១ឃ្លាមាន៤ព្យាង្គ។

គំនូសតាង[កែប្រែ]

បទកាកគតិ.png

ចំណាប់ជួន[កែប្រែ]

ជួនក្នុងវគ្គ[កែប្រែ]

  • ព្យាង្គ៤ឃ្លា១វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៤ឃ្លា២វគ្គ១
  • ព្យាង្គ៤ឃ្លា៣វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៤ឃ្លា៥វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៤ឃ្លា៦វគ្គ១។

ជួនឆ្លងវគ្គ[កែប្រែ]

ព្យាង្គ៤ឃ្លា៧វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៤ឃ្លា៣វគ្គ២។

ចង្វាក់[កែប្រែ]

បទនេះមានចង្វាក់មិនលើកមិនដាក់ តែរន្ថើនៗមានទំនងដូចជាដំណើរក្អែកលោង ហើយទម្លាក់សម្លេងនៅព្យាង្គទី២រៀងរាល់ឃ្លា។

បរិយាកាស[កែប្រែ]

គេយកបទនេះទៅប្រើសម្រាប់ពណ៌នាទីកន្លែង តួអង្គ ធម្មជាតិ ពិសេសគេយកទៅប្រើក្នុងពិធីផ្ដើមរឿង។ ពេលខ្លះកវីក៏យកបទនេះទៅប្រើក្នុងការសម្ដែងទុក្ខសោកផងដែរ។

ប្រភេទកំនាព្យខ្មែរ[កែប្រែ]