ប្រទេសនៅអាមេរិកខាងជើង

ពីវិគីភីឌា
Location North America.svg

អត្ថបទនេះគឺជាបញ្ជីរដ្ឋអធិបតេយ្យ និងរដ្ឋអនិស្សរភាពនៅអាមេរិកខាងជើង។ បញ្ជីនេះរាប់បញ្ចូលរដ្ឋប្រទេសទាំងអស់ដែលមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រលើផ្ទៃដីពីភាគខាងជើងនៃព្រំដែនប្រទេសប៉ាណាម៉ា-កូឡុំប៊ីរហូតទៅដល់ភាគខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិក ហើយបន្ថែមទាំងបណ្តាកោះនៅឥណ្ឌីខាងលិចផងដែរ។

រដ្ឋអធិបតេយ្យ[កែប្រែ]

ឈ្មោះរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធតែជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

ទង់ជាតិ ផែនទី នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាខ្មែរ នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាក្នុងស្រុក ធានី ចំនួនប្រជាជន ក្រឡាផ្ទៃ
Flag of Canada Canada in its region.svg កាណាដា[n ១] ភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំង៖ Canada អូតាវ៉ា

អង់គ្លេស/បារាំង៖ Ottawa
៣៥,១៥១,៧២៨ ៩,៩៨៤,៦៧០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Costa Rica Costa Rica in its region.svg កូស្តារីកា[n ២]

សាធារណរដ្ឋកូស្តារីកា
ភាសាអេស្ប៉ាញ៖ Costa Rica – República de Costa Rica សានចូសេ

អេស្ប៉ាញ៖ San José
៥,០៩៤,១១៨ ៥១,១០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Grenada Grenada in its region.svg ក្រឺណាត[n ៣] ភាសាអង់គ្លេស៖ Grenada សាំងចច

អង់គ្លេស៖ St. George's
១១២,៩៥៣ ៣៤៨.៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Guatemala Guatemala in its region.svg ក្វាតេម៉ាឡា[n ២]

សាធារណរដ្ឋក្វាតេម៉ាឡា
ភាសាអេស្ប៉ាញ៖ Guatemala – República de Guatemala ទីក្រុងក្វាតេម៉ាឡា

អេស្ប៉ាញ៖ Ciudad de Guatemala
១៨,១៩៥,១៨៤ ១០៨,៨៨៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Cuba Cuba in its region.svg គុយបា

សាធារណរដ្ឋគុយបា
ភាសាអេស្ប៉ាញ៖ Cuba – República de Cuba ឡាហាវ៉ាន

អេស្ប៉ាញ៖ La Habana
១១,៣២០,៩៧០ ១០៩,៨៨៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Dominica Dominica in its region.svg ដូមីនិក[n ៣]

សហធនរដ្ឋដូមីនិក
ភាសាអង់គ្លេស៖ Dominica – Commonwealth of Dominica រ៉ូសូ

អង់គ្លេស៖ Roseau
៧២,១៣៣ ៧៥០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of the Dominican Republic Dominican Republic in its region.svg ដូមីនីកេន[n ២]

សាធារណរដ្ឋដូមីនីកេន
ភាសាអេស្ប៉ាញ៖ República Dominicana សាន់ដូម៉ាំង

អេស្ប៉ាញSanto Domingo
១០,៩៣៨,៣៧៣ ៤៨,៦៧១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago in its region.svg ទ្រីនីតេ និងតូបាគោ[n ៣]

សាធារណរដ្ឋទ្រីនីតេ និងតូបាគោ
ភាសាអង់គ្លេស៖ Trinidad and Tobago – Republic of Trinidad and Tobago ព័រអេស្ប៉ាញ

អង់គ្លេស៖ Port of Spain
១,៤០៣,២១៣ ៥,១៣១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Nicaragua Nicaragua in its region.svg នីការ៉ាក្វា[n ២]

សាធារណរដ្ឋនីការ៉ាក្វា
ភាសាអេស្ប៉ាញ៖ Nicaragua – República de Nicaragua ម៉ាណាក្វា

អេស្ប៉ាញ៖ Managua
៦,៣៩០,៣០៦ ១៣០,៣៧៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Panama Panama in its region.svg ប៉ាណាម៉ា[n ២]

សាធារណរដ្ឋប៉ាណាម៉ា
ភាសាអេស្ប៉ាញ៖ Panamá – República de Panamá ទីក្រុងប៉ាណាម៉ា

អេស្ប៉ាញ៖ Ciudad de Panamá
៤,៣៧១,៨០៤ ៧៥,៤១៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Barbados Barbados in its region.svg បាបាដ[n ៣] ភាសាអង់គ្លេស៖ Barbados ប៊្រីជថោន

អង់គ្លេស៖ Bridgetown
២៨៧,០២៥ ៤៣៩ គីឡូម៉ែត្រាការ៉េ
Flag of the Bahamas Bahamas in its region.svg បាហាម៉ា[n ៣]

សហធនរដ្ឋបាហាម៉ា
ភាសាអង់គ្លេស៖ The Bahamas – Commonwealth of The Bahamas ណាសូ

អង់គ្លេស៖ Nassau
៣៨៩,៤៨២ ១៣,៨៧៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Belize Belize in its region.svg បេលីស[n ៣][n ២] ភាសាអង់គ្លេស៖ Belize បែលម៉ូប៉ង់

អង់គ្លេស៖ Belmopan
៣៩០,៣៥៣ ២២,៩៦៦ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Mexico Mexico in its region.svg ម៉ិកស៊ិក[n ១]

សហរដ្ឋម៉ិកស៊ិក
ភាសាអេស្ប៉ាញ៖ México – Estados Unidos Mexicanos ទីក្រុងម៉ិកស៊ិក

អេស្ប៉ាញ៖ Ciudad de México
១៣០,០៦០,១៦៧ ១,៩៧២,៥៥០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of the United States United States in its region.svg សហរដ្ឋអាមេរិក[n ១] ភាសាអង់គ្លេស៖ United States of America វ៉ាស៊ីនតោន

អង់គ្លេស៖ Washington
៣៣២,៦០៥,៣៩៨ ៣,៧៩៦,៧៤២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាម៉ាអ៊ិក Jamaica in its region.svg សាម៉ាអ៊ិក[n ៣] ភាសាអង់គ្លេស៖ Jamaica

ភាសាក្រេអូលសាម៉ាអ៊ិក៖ Jumieka
ឃីងស្តុន

អង់គ្លេស៖ Kingston
២,៩៧១,៨១២ ១០,៩៩១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis in its region.svg សាំងគីត និងណឺវីស[n ៣]

សហព័ន្ធសាំងគ្រីស្តុប និងណឺវីស
ភាសាអង់គ្លេស៖ Saint Kitts and Nevis – Federation of Saint Christopher and Nevis បាសេទែរ

អង់គ្លេស៖ Basseterre
៥៣,៥១០ ២៦១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Saint Lucia Saint Lucia in its region.svg សាំងលូស៊ី[n ៣] ភាសាអង់គ្លេស៖ Saint Lucia កាស្ទ្រី

អង់គ្លេស៖ Castries
១៨៤,៣១៨ ៦១៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines in its region.svg សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន[n ៣] ភាសាអង់គ្លេស៖ Saint Vincent and the Grenadines ឃីងស្តោន

អង់គ្លេស៖ Kingstown
១១១,២៣០ ៣៨៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Honduras Honduras in its region.svg ហុងឌូរ៉ាស[n ២]

សាធារណរដ្ឋហុងឌូរ៉ាស
ភាសាអេស្ប៉ាញ៖ Honduras – República de Honduras តេគូស៊ីកាល់ប៉ា

អេស្ប៉ាញ៖Tegucigalpa
១០,០៣៦,៩២៨ ១១២,៤៩២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Haiti Haiti in its region.svg ហៃទី[n ៣]

សាធារណរដ្ឋហៃទី
ភាសាបារាំង៖ Haïti – République d'Haïti

ភាសាក្រេអូសហៃទី៖ Ayiti – Repiblik D Ayiti
ព័រអូប្រាំង

បារាំង៖ Port-au-Prince

ក្រេអូលហៃទី៖ Pòtoprens
១១,៥១៨,៥៤៨ ២៧,៧៥០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda in its region.svg អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា[n ៣] ភាសាអង់គ្លេស៖ Antigua and Barbuda សាំងចន

អង់គ្លេស៖ St. John's
៩៧,១១៨ ៤៤០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of El Salvador El Salvador in its region.svg អែលសាល់វ៉ាឌ័រ[n ២]

សាធារណរដ្ឋអែលសាល់វ៉ាឌ័រ
ភាសាអេស្ប៉ាញ៖ El Salvador – República de El Salvador សាន់សាល់វ៉ាឌ័រ

អេស្ប៉ាញ៖ San Salvador
៦,៥១៣,៩១២ ២១,០៤១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

ទឹកដីគ្មានអធិបតេយ្យ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

កំណត់សម្គាល់[កែប្រែ]