ប្រាសាទបន្ទាយព្រៃ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប្រាសាទបន្ទាយព្រៃ​ស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទព្រៃចំងាយប្រហែល ១០០ម៉ែត្រ។ ប្រាសាទ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ស្ថាបនា​ឡើង​ក្នុង​សម័យ​កាល ​ដូចប្រាសាទព្រៃ​ដែរ។ ប្រាសាទបន្ទាយព្រៃមានន័យដូចប្រាសាទព្រៃដែរ ប៉ុន្តែខុសត្រង់ពាក្យបន្ទាយ គឺ​ដោយ​សារ ប្រាសាទនេះ មាន​កំពែង​ព័ទ្ធ​ជុំវិញ​ដែល​មានលក្ខណៈជាបន្ទាយ។ Banteay prei big.jpg