ព្រះម៉ែសូត្រ

ពីវិគីភីឌា

ព្រះម៉ែសូត្រ
( ព្រះម៉ែសានសេន)

艋舺龍山寺虎邊過水亭-木雕插角白兔記尋母認親.png
ទេវរូបព្រះម៉ែសូត្រ( ព្រះម៉ែសានសេន) សិល្បៈចិន វត្តលងសាន តៃវ៉ាន់។.
សាសនា សាសនាអ្នកស្រុកចិន
សាសនាតាវ
សាសនាខុងជឺ
សាសនាស៊ិនតូ
សាស្ត្រាវុធក្នុងដៃ សូត្រ
ទេវតាភេទ ភេទស្ត្រី
តេបធីតារក្សា ​សូត្រ
ទេវរូបព្រះម៉ែសូត្រ( ព្រះម៉ែសានសេន)នៃសាសនាស៊ិនតូ សិល្បៈជប៉ុន.

ព្រះម៉ែសានសេន (អង់គ្លេស: Canshenចិន: 蚕女) ជាទេពធីតាចិននៃសាសនាអ្នកស្រុកចិន ,សាសនាតាវ,សាសនាខុងជឺ, សាសនាស៊ិនតូ៕៚ .ព្រះនាង គឺ ទេវតាទេពភេទស្ត្រីរក្សា​សូត្រ៕៚ . , មានឈ្មោះផ្សេងទៀត គឺ តេបធីតាមុខសេះ (អង់គ្លេស: Goddess of face horse.ចិន: 馬頭娘)៕៚ [១][២][៣]

កំណត់[កែប្រែ]