ភពណិបទូន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Neptune.jpg

ភពណិបទូន ជាភពមួយដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ជាភពបន្ទាប់ពី ភពអ៊ុយរ៉ានុស ភពណិបទូនជាភពទី៨ នៃប្រព័ន្ធ ព្រះអាទិត្យ ភពមួយនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យជាងគេ រហូតដល់ ៤ ៤៩៧ លានគីឡូម៉ែត្រ និងធ្វើចលនាលើគន្លងជុំវិញ ព្រះអាទិត្យ ក្នុងរយៈពេល ១៦៤ ឆ្នាំ ៩ ខែ ១២ ថ្ងៃនៃភព ផែនដី

មើលផងដែរ[កែប្រែ]