ភាសាប៉ាស្តូ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

[[ឯកសារ: ភាសាប៉ាស្តូ (پښتو pax̌tō [ˈpəʂt̪oː, ˈpəçt̪oː, ˈpʊxt̪oː]; ត្រូវបានស្គាល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រថា អាហ្វហ្គានី (افغاني afğānī) និង បធានី គឺជាភាសាដើមនៃប្រជាជនប៉ាស្តូនៅអាស៊ីខាងនិរតី។ ប៉ាស្តូគឺភាសាមួយក្នុងក្រុមភាសាអ៊ីរ៉ង់ខាងកើត។ ភាសាប៉ាស្តូគឺភាសាមួយក្នុងចំណោមភាសាផ្លូវការពីរនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន

ប៉ាស្តូ
پښتو
The Pashto.png
ពាក្យ ប៉ាឝ្តូ សរសេរជាប៉ាស្តូ (រចនាបថណាស្តាលីខ)
ការបញ្ចេញសំឡេង [ˈpəʂt̪oː], [ˈpəçt̪oː], [ˈpʊxt̪oː]
ដើមកំណើតនៅ អាហ្វហ្គានីស្ថាន បាគីស្ថាន និង អព្យពបឋាន
ជាតិពន្ធុ (ជនជាតិ) បឋាន
អ្នកនិយាយ ពីកំណើត Expression error: Unrecognized punctuation character "២".[១][២]
អំបូរភាសា
Standard forms
Central Pashto (Ghilzai)
Yusufzai (Northeastern)
Kandahari (Southern)
គ្រាមភាសា 17 dialects
ប្រព័ន្ធសរសេរ Arabic script (Pashto alphabet)
Official status
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង  អាហ្វហ្គានីស្ថាន[៤]
Recognised minority language in  ប៉ាគីស្ថាន[៦]
Regulated by Academy of Sciences of Afghanistan
Pashto Academy (Pakistan)[៥]
កូដភាសា
ISO 639-1 ps
ISO 639-2 pus
ISO 639-3 pusinclusive code
Individual codes:
pst – Central Pashto
pbu – Northern Pashto
pbt – Southern Pashto
wne – Waneci
Linguasphere 58-ABD-a
300px
Map of Pashto-speaking regions (red)
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters.

Pashto (پښتو pax̌tō [ˈpəʂt̪oː, ˈpəçt̪oː, ˈpʊxt̪oː]; alternatively spelled Pakhto, Pushto or Pukhto), also known historically as Afghani (افغاني afğānī)[៧] and Pathani,[៨] is the native language of the Pashtun people of South-Central Asia. Pashto is a member of the Eastern Iranian languages group.[៩][១០][១១] Pashto is one of the two official languages of Afghanistan[៤][១២][១៣] (the other being Dari), and is also spoken as a regional language in western and northwestern Pakistan and among the Pashtun diaspora around the world.

Pashto belongs to the Northeastern Iranian branch of the Indo-Iranian language family,[៣][១៤] although Ethnologue lists it as Southeastern Iranian.[១៥] The number of Pashtuns or Pashto-speakers is estimated to be 40–60 million people worldwide.[១៦][១៧][១៨][១៨][១៩]

 1. Nationalencyklopedin "Världens 100 största språk 2007" The World's 100 Largest Languages in 2007 (39 million)
 2. ទំព័រគំរូ:ELL2
 3. ៣,០ ៣,១ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Iranica-Pashto
 4. ៤,០ ៤,១ Constitution of AfghanistanChapter 1 The State, Article 16 (Languages) and Article 20 (Anthem)
 5. Sebeok, Thomas Albert (1976)។ Current Trends in Linguistics: Index។ Walter de Gruyter។ ទំ. 705។ 
 6. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 7. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Leyden
 8. India. Office of the Registrar General (1961)។ Census of India, 1961: Gujarat។ Manager of Publications។ ទំ. 142, 166, 177។ 
 9. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 10. Henderson, Michael (1983)។ "Four Variaties of Pashto"។ Journal of the American Oriental Society (103.595-8)។ 
 11. Darmesteter, James (1890)។ Chants populaires des Afghans។ Paris។ 
 12. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 13. Banting, Erinn (2003)។ Afghanistan: The land។ Crabtree Publishing Company។ ទំ. 4។ ល.ស.ប.អ. 0-7787-9335-4http://books.google.com/books?id=KRt0HfYFZGsC&lpg=PP1&vq=place%20of%20Afghans&pg=PA4#v=onepage&q&f=false។ បានយកមក 2010-08-22 
 14. Nicholas Sims-Williams, Eastern Iranian languages, in Encyclopaedia Iranica, Online Edition, 2010. "The Modern Eastern Iranian languages are even more numerous and varied. Most of them are classified as North-Eastern: Ossetic; Yaghnobi (which derives from a dialect closely related to Sogdian); the Shughni group (Shughni, Roshani, Khufi, Bartangi, Roshorvi, Sarikoli), with which Yaz-1ghulami (Sokolova 1967) and the now extinct Wanji (J. Payne in Schmitt, p. 420) are closely linked; Ishkashmi, Sanglichi, and Zebaki; Wakhi; Munji and Yidgha; and Pashto."
 15. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 16. Penzl, Herbert; Ismail Sloan (2009)។ A Grammar of Pashto a Descriptive Study of the Dialect of Kandahar, Afghanistan។ Ishi Press International។ ទំ. 210។ ល.ស.ប.អ. 0-923891-72-2http://books.google.com/?id=zvRePgAACAAJ។ បានយកមក 2010-10-25។ "Estimates of the number of Pashto speakers range from 40 million to 60 million..." 
 17. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 18. ១៨,០ ១៨,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 19. Thomson, Gale (2007)។ Countries of the World & Their Leaders Yearbook 082។ European Union: Indo-European Association។ ទំ. 84។ ល.ស.ប.អ. 0-7876-8108-3http://books.google.com/?id=A6vQ-x7V-bYC។ បានយកមក 2010-10-25