ភូមិអង្គរជ័យ

ពីវិគីភីឌា

ភូមិអង្គរជយ័ ឃុំបន្ទាយដែក ស្រុកគៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល