វិគីភីឌា:លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃលុបជាបន្ទាន់

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី វិគីភីឌា:G3)
Jump to navigation Jump to search
Green check.svg ទំព័រនេះកត់ត្រានូវឯកសារអំពីគោលការណ៍មូលដ្ឋានជាផ្លូវការនៃវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ។ វាជាមូលដ្ឋានដែលបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់រូបគប្បីគោរពតាម។ នៅពេលកែប្រែទំព័រនេះ សូមឲ្យច្បាស់ថាកំណែរបស់អ្នកមានលក្ខណៈស្របតាម consensus។ បើមានចម្ងល់ឬមិនច្បាស់ សូមពិភាក្សាជាមុនសិននៅទំព័រពិភាក្សា
ផ្លូវកាត់s:
WP:CSD
WP:SD
WP:SPEEDY

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃលុបជាបន្ទាន់ ជាលក្ខខណ្ឌជាពិសេសមានតែអ្នកអភិបាលបានគាំទ្រឱ្យអនុវត្តការលុបទំព័រវិគីភីឌាឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភ្លាមៗ​ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ វាត្រូវតែអនុវត្តចំពោះករណីដែលបានបញ្ជាក់ខាងក្រោមប៉ុណ្ណោះ ដោយសារវាត្រូវបានទទួលយកថាមាតិកាមិនអាចកែប្រែបាន វាពិតជាសាកសមសម្រាប់វិគីភីឌា សម្រាប់ប្រភេទនៃការលុបផ្សេងទៀតដែលមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម អ្នកអភិបាលគួរតែពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងលុប ដើម្បីការពារបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងជាលទ្ធផល

របៀបវិធី[កែប្រែ]

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការលុប[កែប្រែ]

 1. ប្រសិនបើទំព័រណាមួយត្រូវបានរកឃើញថាមានខ្លឹមសារដែលត្រូវនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងក្រោម ការជូនដំណឹងអំពីការលុបគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗដើម្បីឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងដឹងថាការជូនដំណឹងអំពីការលុបបានកើតឡើង ដោយបន្ថែមគំរូ {{លុបជាបន្ទាន់}} ទៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រ (ប្រសិនបើវាជាគំរូ {{លុបជាបន្ទាន់}}</noinclude> គួរតែត្រូវបានប្រើជំនួសវិញ)
  ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ដូច្នេះ​គួរ​ពិចារណា​ថា​ទំព័រ​នេះ​លែង​មាន​សព្វវចនាធិប្បាយ​ទៀត​ហើយ (នោះគឺជាការនិយាយ ដាក់ {{អត្ថបទខ្លីមិនពេញលេញ}} បានផ្លាស់ទីទៅអត្ថបទផ្សេងទៀត ព័ត៌មាន​បន្ថែម ត្រលប់ទៅកំណែសរសេរដែលល្អជាង។ ឬផ្លាស់ប្តូរទិសដៅ ។ល។)
 2. ការពិពណ៌នាខ្លីគួរតែត្រូវបានបន្ថែមដើម្បីនិយាយថាទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ការជូនដំណឹងអំពីការលុបរហ័ស
 3. អ្នកនិពន្ធ និងជាអ្នកនិពន្ធចម្បងនៃទំព័រ ឬឯកសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគួរតែត្រូវបានព្រមាននៅលើទំព័រពិភាក្សា (បើសិនជា​អាច) ក៏ដូចជាការបញ្ជាក់ដល់អ្នកដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការលុបអត្ថបទដែលពួកគេបានសរសេរ ឬចាប់ផ្តើមនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌ

អ្នកបង្កើតទំព័រនិងអ្នកនិពន្ធចម្បង[កែប្រែ]

សម្រាបើអ្នកបង្កើតទំព័រនិងអ្នកនិពន្ធចម្បងដែលមិនយល់ស្របនឹងការជូនដំណឹងអំពីការលុបជាបន្ទាន់ ការជូនដំណឹងអំពីការដកយកចេញមិនគួរត្រូវបានយកចេញដោយដៃទេ ការលុបស្លាកគួរតែធ្វើឡើងដោយអ្នកកែសម្រួលផ្សេងក្រៅពីអ្នកបង្កើតទំព័រប៉ុណ្ណោះ អ្នកនិពន្ធដែលមិនយល់ស្របនឹងការជូនដំណឹងអំពីការលុបចេញគួរតែរួមបញ្ចូល {{Hang on}} និងពន្យល់ពីហេតុផលនៃការមិនយល់ស្របនៅលើទំព័រពិភាក្សា

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ[កែប្រែ]

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទូទៅ[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:GCSD

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះចន្លោះឈ្មោះទាំងអស់ (អត្ថបទ បញ្ជូនបន្ត អ្នកប្រើប្រាស់ ការពិភាក្សា ឯកសារ ។ល។)

G1 មិនសមហេតុសមផល មិនមានខ្លឹមសារច្បាស់លាស់ គ្មានន័យ ឬមិនអាចយល់បាន[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:G1

ខ្លឹមសារទាំងអស់គឺជាអត្ថបទមិនជាប់គ្នា ឬគ្មានន័យ ដោយគ្មានខ្លឹមសារ ឬប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានន័យ

 • ការសរសេរដែលមានគុណភាពមិនល្អមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ អត្ថបទវែង សារអាសអាភាស ទ្រឹស្តីមិនគួរឱ្យជឿ ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងបោកប្រាស់ ព័ត៌មានប្រឌិត ខ្លឹមសារមិនមែនជាភាសាខ្មែរដែលជាប់គ្នា និងខ្លឹមសារដែលបានបកប្រែមិនល្អ និងមិនរួមបញ្ចូលទំព័រសាកល្បងនិងទំព័រក្នុងចន្លោះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ សរុប​មក គឺ "G1" ប្រើវាសម្រាប់ទំព័រដែលអ្នកមិនយល់
 • {{Db-g1}}, {{Db-nonsense}}

G2 ទំព័រសាកល្បង[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:G2

ទំព័រដែលបានបង្កើតដើម្បីសាកល្បងកែប្រែ ឬមុខងារផ្សេងទៀតរបស់វិគីភីឌា រួមទាំងទំព័ររងរបស់ទំព័រប្រអប់ខ្សាច់វិគីភីឌា

 • លើកលែងតែទំព័រប្រអប់ខ្សាច់ ទំព័រក្នុងចន្លោះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងគំរូដែលពេញលេញប៉ុន្តែរកមិនឃើញប្រើ ឬចម្លងទេ
 • {{Db-g2}}, {{Db-test}}

G3 ការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងការបោកបញ្ឆោត[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:G3

រួមទាំងព័ត៌មានមិនពិតច្បាស់លាស់ ការបោកប្រាស់ច្បាស់ (រួមទាំងរូបភាពដែលមានបំណងផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិត) និងការបញ្ជូនបន្តដែលបង្កើតឡើងដោយការសម្អាតការបំផ្លិចបំផ្លាញ

 • {{Db-g3}}, {{Db-vandalism}} – សម្រាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញ
 • {{Db-hoax}} – សម្រាប់ការបោកបញ្ឆោត

G4 ការបង្កើតទំព័រដែលត្រូវបានលុបសម្រាប់ការពិភាក្សាអំពីការលុប[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:G4

នេះអនុវត្តចំពោះច្បាប់ចម្លងដូចគ្នាបេះបិទគ្រប់គ្រាន់ មានចំណងជើងណាមួយ របស់ទំព័រដែលបានលុបតាមរយៈការពិភាក្សាអំពីការលុបចុងក្រោយបំផុត[១] មិនរាប់បញ្ចូលទំព័រដែលមិនដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងកំណែដែលបានលុបនោះទេ ទំព័រដែលហេតុផលសម្រាប់ការលុបលែងអនុវត្ត និងមាតិកាដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីទៅកន្លែងអ្នកប្រើប្រាស់ ឬបានបំប្លែងទៅជាសេចក្តីព្រាងសម្រាប់ការកែលម្អជាក់ស្តែង​ (ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីគេចពីគោលការណ៍លុបវិគីភីឌានោះទេ) លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនេះក៏មិនគ្របដណ្តប់លើខ្លឹមសារដែលមិនបានលុបតាមរយៈការពិនិត្យមើលការលុបនោះទេ ឬត្រូវបានលុបតាមរយៈការលុបដែលបានស្នើ (រួមទាំងការពិភាក្សាអំពីការលុបបានបិទជាលុបទន់) ឬការលុបលឿន

G5 ការបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ហាមឃាត់ ឬរារាំង[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:G5

នេះអនុវត្តចំពោះទំព័រដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់រារាំង រំលោភលើការហាមឃាត់រារាំង, ហើយវាមិនមានការកែសម្រួលច្រើនដោយអ្នកដ៏ទៃទេ G5 មិនគួរត្រូវបានអនុវត្តចំពោះគំរូដែលបានរួមបញ្ចូល ឬចំពោះប្រភេទដែលអាចមានប្រយោជន៍ ឬសមរម្យសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលគ្នានោះទេ។

 • ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ការកែសម្រួល ឬទំព័រត្រូវតែធ្វើឡើង ខណៈពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ពិតជាត្រូវបានហាមឃាត់ ឬរារាំង។ ទំព័រដែលបានបង្កើតមុនពេលការហាមឃាត់ ឬប្លុកត្រូវបានដាក់ ឬបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានដកចេញ នឹងមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនេះទេ។
 • សម្រាប់អ្នកកែសម្រួលប្រធានបទដែលហាមប្រាម ទំព័រត្រូវតែជាការបំពានលើការហាមឃាត់ជាក់លាក់របស់អ្នកប្រើ ហើយមិនរួមបញ្ចូលការរួមចំណែកស្របច្បាប់អំពីប្រធានបទមួយចំនួនផ្សេងទៀត។
 • នៅពេលដែលបុគ្គលដែលត្រូវបានរារាំង ឬហាមឃាត់ប្រើប្រាស់គណនីជំនួស (ស្រោមជើងឬអាយ៉ង) ដើម្បីជៀសវាងការរឹតបន្តឹង ទំព័រណាមួយដែលបានបង្កើតតាមរយៈគណនីអាយ៉ងបន្ទាប់ពីការទប់ស្កាត់ដំបូងបំផុត ឬហាមឃាត់គណនីណាមួយរបស់បុគ្គលនោះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ G5 (ប្រសិន​បើ​អ្នក​ផ្សេង​មិន​បាន​កែ​សម្រួល​យ៉ាង​សំខាន់​) នេះគឺជាករណីទូទៅបំផុតសម្រាប់ការដាក់ពាក្យ G5 ។

ទំព័រគំរូ:

 • {{Db-g5|ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ហាមឃាត់}}, {{Db-banned|ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ហាមឃាត់}}

G6 ការលុបបច្ចេកទេស[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:G6

នេះគឺសម្រាប់ការថែទាំដែលមិនចម្រូងចម្រាស រួមទាំង

 • ការលុបប្រភេទថែទាំកាលបរិច្ឆេទទទេសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទពីមុន
 • ការលុបការបញ្ជូនបន្ត ឬទំព័រផ្សេងទៀតរារាំងការផ្លាស់ទីទំព័រ អ្នកអភិបាលគួរតែដឹងអំពីនីតិវិធីត្រឹមត្រូវ ដែលការបញ្ជូនបន្ត ឬទំព័រដែលកាន់ការផ្លាស់ទីទំព័រមានប្រវត្តិទំព័រដែលមិនសំខាន់ អ្នក​អភិបាលដែល​លុប​ទំព័រ​ដែល​រារាំង​ការ​ផ្លាស់ទី​មួយ​គួរតែ​ប្រាកដ​ថា​ការ​ផ្លាស់ទី​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​បន្ទាប់​ពី​លុប
 • ការលុបទំព័រដែលបង្កើតដោយមិនច្បាស់លាស់ក្នុងកំហុស ឬក្នុងចន្លោះឈ្មោះមិនត្រឹមត្រូវ។
 • ការលុបគំរូដែលកំព្រាជាលទ្ធផលនៃមតិឯកច្ឆន្ទនៅទំព័រគំរូសម្រាប់ការពិភាក្សា

ទំព័រគំរូ:

 • {{Db-g6|rationale=ហេតុផល}} – ស្លាកនេះគួរតែត្រូវបានប្រើជាមួយនឹងហេតុផលដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |rationale=
 • {{Db-copypaste|ទំព័រដែលត្រូវផ្លាស់ទី}} –សម្រាប់​ការ​ផ្លាស់ទី​ទំព័រ​ដែល​កាត់​និង​បិទភ្ជាប់​ដែល​ត្រូវ​លុប​ចេញ​ជា​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ដើម្បី​បង្កើត​កន្លែង​សម្រាប់​ការ​ផ្លាស់ទី​ទំព័រ​ស្អាត
 • {{Db-move|ទំព័រដែលត្រូវផ្លាស់ទី|ហេតុផល}} – សម្រាប់ទំព័រដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងកាន់ការផ្លាស់ទីទំព័រដែលមិនចម្រូងចម្រាស ឬយល់ព្រម
 • {{Db-moved}} – សម្រាប់ទំព័រដែលរក្សាការផ្លាស់ទីទំព័រ រហូតដល់ពួកគេត្រូវបានផ្លាស់ទីចេញពីផ្លូវដោយអ្នកផ្លាស់ទីទំព័រ
 • {{Db-xfd|fullvotepage=តំណភ្ជាប់ទៅការពិភាក្សាអំពីការលុបដែលបានបិទ}} – សម្រាប់ទំព័រដែលការព្រមព្រៀងដើម្បីលុបត្រូវបានឈានដល់ពីមុនតាមរយៈការពិភាក្សាអំពីការលុប ប៉ុន្តែមិនត្រ
 • {{Db-error}} – សម្រាប់​ទំព័រ​ច្បាស់​ជា​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​កំហុស

G7​​ អ្នកនិពន្ធស្នើឱ្យលុប[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:G7

ប្រសិនបើត្រូវបានស្នើសុំដោយស្មោះត្រង់ និងផ្តល់ថាខ្លឹមសារសំខាន់តែមួយគត់នៃទំព័រត្រូវបានបន្ថែមដោយអ្នកនិពន្ធ សម្រាប់ការបញ្ជូនបន្តដែលបានបង្កើតជាលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ទីទំព័រ អ្នកផ្លាស់ទីក៏ត្រូវតែជាអ្នករួមចំណែកដ៏សំខាន់តែមួយគត់ចំពោះទំព័រមុនពេលផ្លាស់ទី[២] ប្រសិនបើ​អ្នក​និពន្ធ​តែ​ម្នាក់​ទទេ​ទំព័រ​ផ្សេង​ពី​ទំព័រកន្លែងប្រើប្រាស់ (Userspace) នោះ ទំព័រចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម ឬប្រភេទទំព័រពិភាក្សាណាមួយ អាចត្រូវបានយកជាការស្នើសុំលុប

G8​ ទំព័រអាស្រ័យលើទំព័រដែលមិនមាន ឬលុប[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:G8

​ ឧទាហរណ៍រួមមាន:

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនេះមិនរាប់បញ្ចូលទំព័រណាដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះវិគីភីឌា និងជាពិសេស:

 • លុបទំព័រការពិភាក្សាដែលមិនត្រូវបានកត់ត្រានៅកន្លែងផ្សេង
 • ទំព័រពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់
 • បណ្ណសារទំព័រពិភាក្សា (លើក​លែង​តែ​ទំព័រ​ពិភាក្សា​អត្ថបទ​ទុក​ជា​កន្លែង​ដែល​អត្ថបទ​ត្រូវ​គ្នា និងទំព័រពិភាក្សាសំខាន់ត្រូវបានលុប ហើយទំព័រនេះមិនមានប្រយោជន៍ចំពោះវិគីភីឌាទេ – ពិនិត្យមើលការផ្លាស់ទីទំព័រ និងបញ្ចូលចូលគ្នា មុនពេលប្រើ G8 នៅលើអត្ថបទ-ការពិភាក្សា-ទំព័រ-បណ្ណសារ; អត្ថបទមេអាចនៅតែមាននៅក្រោមឈ្មោះផ្សេង)
 • ការបញ្ជូនបន្តដែលត្រូវបានខូចជាលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ទីទំព័រ (ជំនួសមកវិញ ទាំងនេះគួរតែត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញទៅឈ្មោះថ្មីរបស់គោលដៅរបស់ពួកគេ), លើកលែងតែកន្លែងដែលការលុបលឿន R2 នឹងអនុវត្តភ្លាមៗ
 • ការបញ្ជូនបន្តដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន ដែលអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាគោលដៅត្រឹមត្រូវ
 • ទំព័ររងរបស់អ្នកប្រើ នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនទាន់បានបង្កើតទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់
 • ទំព័រពិភាក្សាសម្រាប់ឯកសារដែលមាននៅលើវិគីមេឌា Commons
 • ទំព័រដែលគួរផ្លាស់ទីទៅទីតាំងផ្សេង[៣]

ករណីលើកលែងអាចត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយទំព័រគំរូ {{G8-exempt}}.

 • {{Db-g8}} – សម្រាប់ករណីដែលមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយស្លាកពិសេសណាមួយខាងក្រោម
 • {{Db-imagepage}} – សម្រាប់ទំព័រពិពណ៌នាឯកសារដែលមិនមានឯកសារដែលត្រូវគ្នា
 • {{Db-redirnone}} – សម្រាប់ទំព័រដែលប្តូរទិសទៅទំព័រដែលមិនមាន/លុប ឬទំព័រដែលត្រូវបានសម្គាល់បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការលុបលឿន
 • {{Db-subpage}} – សម្រាប់​ទំព័រ​រង​នៃ​ទំព័រ​ដែល​មិន​មាន/លុប ឬ​ទំព័រ​ដែល​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ទង់​សម្រាប់​ការ​លុប​លឿន
 • {{Db-talk}} – សម្រាប់ទំព័រពិភាក្សានៃទំព័រដែលមិនមាន/លុប ឬទំព័រដែលត្រូវបានសម្គាល់បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការលុបលឿន
 • {{Db-templatecat}} – សម្រាប់ប្រភេទដែលបញ្ចូលដោយទំព័រគំរូដែលបានលុប ឬកំណត់គោលដៅឡើងវិញ

G9​ សកម្មភាពការិយាល័យ[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:G9

In exceptional circumstances, the Wikimedia Foundation office reserves the right to speedy-delete a page. Deletions of this type must not be reversed without permission from the Foundation.

G10 ទំព័រដែលមើលងាយ គំរាមកំហែង បំភិតបំភ័យ ឬបៀតបៀនកម្មវត្ថុរបស់ពួកគេ ឬអង្គភាពផ្សេងទៀត ហើយមិនបម្រើគោលបំណងផ្សេងទៀតឡើយ[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:G10

Examples of "attack pages" may include libel, legal threats, material intended purely to harass or intimidate a person or biographical material about a living person that is entirely negative in tone and unsourced. These pages should be speedily deleted when there is no neutral version in the page history to revert to. Both the page title and page content may be taken into account in assessing an attack. Articles about living people deleted under this criterion should not be restored or recreated by any editor until the biographical article standards are met. Other pages violating the Biographies of living persons policy might be eligible for deletion under the conditions stipulated at Wikipedia:Biographies of living persons#Summary deletion, creation prevention, and courtesy blanking, although in most cases a deletion discussion should be initiated instead.

Redirects from plausible search terms are not eligible under this criterion. For example, a term used on the target page to refer to its subject is often a plausible redirect – see Wikipedia:RNEUTRAL.

G11 ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬផ្សព្វផ្សាយមិនច្បាស់លាស់[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:G11

This applies to pages that are exclusively promotional and would need to be fundamentally rewritten to serve as encyclopedia articles, rather than advertisements. If a subject is notable and the content could plausibly be replaced with text written from a neutral point of view, this is preferable to deletion. Note: Any article that describes its subject from a neutral point of view does not qualify for this criterion. However, "promotion" does not necessarily mean commercial promotion: anything can be promoted, including a person, a non-commercial organization, a point of view, etc.

 • {{Db-g11}}, {{Db-promo}}, {{Db-spam}}
 • {{Db-spamuser}} – for userpages used only for publicity and promotion, with a username that promotes or implies affiliation with the entity being promoted

G12 ការរំលោភលើសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធដែលមិនច្បាស់លាស់[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:G12

This applies to text pages that contain copyrighted material with no credible assertion of public domain, fair use, or a compatible free license, where there is no non-infringing content on the page worth saving. Only if the history is unsalvageably corrupted should it be deleted in its entirety; earlier versions without infringement should be retained. For equivocal cases that do not meet speedy deletion criteria (such as where there is a dubious assertion of permission, where free-content edits overlie the infringement, or where there is only partial infringement or close paraphrasing), the article or the appropriate section should be blanked with {{subst:Copyvio}}, and the page should be listed at Wikipedia:Copyright problems. Please consult Wikipedia:Copyright violations for other instructions. Public-domain and other free content, such as a Wikipedia mirror, do not fall under this criterion, nor is mere lack of attribution of such works a reason for speedy deletion. For images and media, see the equivalent criterion in the "Files" section here, which has more specific instructions.

Note: If other criteria apply in addition to G12, the template {{Db-multiple}} should be used instead, so we do not waste time seeking copyright permission after deleting the page.

G13 សេចក្តីព្រាង និងអត្ថបទដែលបានបោះបង់ចោលសម្រាប់ការដាក់ស្នើបង្កើត[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:G13

This applies to any pages that have not been edited by a human in six months found in:

 1. Draft namespace,
 2. Userspace with an {{AFC submission}} template
 3. Userspace with no content except the article wizard placeholder text.

Redirects are exempt from G13 deletion.[៤] Pages deleted under G13 may be restored upon request by following the procedure at Wikipedia:Requests for undeletion/G13.

G14 ទំព័រមិនច្បាស់លាស់ដែលមិនចាំបាច់[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:G14

This applies to the following disambiguation pages:

 • Disambiguation pages that have titles ending in "(disambiguation)" but disambiguate only one extant Wikipedia page.
 • Regardless of title, disambiguation pages that disambiguate zero extant Wikipedia pages.
 • A redirect that ends in "(disambiguation)" but does not redirect to a disambiguation page or a page that performs a disambiguation-like function.

If a disambiguation page links to only one article and does not end in (disambiguation), it should be changed to a redirect, unless it is more appropriate to move the linked page to the title currently used for the disambiguation page. G14 also applies to pages that perform a disambiguation-like function (such as set index articles or lists).

អត្ថបទ[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:ACSD

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះអនុវត្តចំពោះតែទំព័រក្នុងអត្ថបទ (មេ) ឈ្មោះលំហ មិនអនុវត្តចំពោះការបញ្ជូនបន្តទេ សម្រាប់អត្ថបទណាមួយដែលមិនមែនជាបេក្ខជនលុបលឿន សូមប្រើ វិគីភីឌា:អត្ថបទសម្រាប់ការលុបវិគីភីឌា:ការលុបចោលដែលបានស្នើឡើង

មិនមែនលេខទាំងអស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ទេ ដោយសារលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោល

A1 គ្មានបរិបទ[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:A1

This applies to articles lacking sufficient context to identify the subject of the article.[៥] Example: "He is a funny man with a red car. He makes people laugh." It applies only to very short articles. Note that context is different from content, treated in A3. This excludes coherent non-English material, and poorly translated material. If any information in the title or on the page, including links, allows an editor, possibly with the aid of a web search, to find further information on the subject in an attempt to expand or edit it, A1 is not appropriate. Do not tag under this criterion in the first few minutes after a new article is created.[៦]

A2 អត្ថបទជាភាសាបរទេសដែលមាននៅលើគម្រោងវិគីមេឌាផ្សេងទៀត[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:A2

This applies to articles not written in English that have essentially the same content as an article on another Wikimedia project. If the article is not the same as an article on another project, use the template {{Not English}} instead, and list the page at Wikipedia:Pages needing translation into English for review and possible translation.

A3 គ្មានខ្លឹមសារ[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:A3

This applies to articles consisting only of external links, category tags or "See also" sections, a rephrasing of the title, attempts to correspond with the person or group named by its title, questions that should have been asked at a noticeboard, chat-like comments, template tags, or images. This may also apply to articles consisting entirely of the framework of the Article wizard with no additional content, or no content at all. However, a very short article may be a valid stub if it has context, in which case it is not eligible for deletion under this criterion. Similarly, this criterion does not cover a page having only an infobox, unless its contents also meet another speedy deletion criterion. This criterion excludes poor writing, coherent non-English material, and poorly translated material. Do not tag under this criterion in the first few minutes after a new article is created.[៦]

A5 អត្ថបទជាភាសាបរទេស​ឬរំពឹងថានឹងប្រើម៉ាស៊ីនបកប្រែ[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:A5

This applies to any article that consists only of a dictionary definition that has already been transwikied (e.g. to Wiktionary), a primary source that has already been transwikied (e.g., to Wikisource), or an article on any subject that has been discussed at articles for deletion with an outcome to move it to another wiki, after it has been properly moved and the author information recorded.

A7 គ្មានការចង្អុលបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ (មនុស្ស សត្វ អង្គការ មាតិកាគេហទំព័រ ព្រឹត្តិការណ៍)[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:A7

This applies to any article about a real person, individual animal, commercial or non-commercial organization, web content, or organized event[៧] that does not indicate why its subject is important or significant, with the exception of educational institutions.[៨] This is distinct from verifiability and reliability of sources, and is a lower standard than notability. This criterion applies only to articles about the listed subjects; in particular, it does not apply to articles about albums (these may be covered by CSD A9), products, books, films, TV programmes, software, or other creative works, nor to entire species of animals. The criterion does apply if the claim of significance or importance given is not credible, and any article with a blatantly false claim may be submitted for speedy deletion as a hoax instead. If the claim's credibility is unclear, you can improve the article yourself, propose deletion, or list the article at articles for deletion.

The criterion does not apply to any article that makes any credible claim of significance or importance even if the claim is not supported by a reliable source or does not qualify on Wikipedia's notability guidelines.

A9 គ្មាន​ការ​បង្ហាញ​ពី​សារៈសំខាន់ (ការ​ថត​តន្ត្រី​)[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:A9

This applies to any article about a musical recording or list of musical recordings where none of the contributing recording artists has an article and that does not indicate why its subject is important or significant (both conditions must be met). This is distinct from questions of verifiability and reliability of sources, and is a lower standard than notability. This criterion does not apply to other forms of creative media, products, or any other types of articles.

The criterion does not apply to any article that makes any credible claim of significance or importance even if the claim is not supported by a reliable source or does not qualify on Wikipedia's notability guidelines.

A10 អត្ថបទដែលបានបង្កើតថ្មីៗនេះដែលស្ទួនប្រធានបទដែលមានស្រាប់[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:A10

This applies to any recently created article with no relevant page history that duplicates an existing English Wikipedia article, and that does not expand upon, detail or improve information within any existing article(s) on the subject, and where the title is not a plausible redirect. This does not include split pages or any article that expands or reorganizes an existing one or that contains referenced, mergeable material. It also does not include disambiguation pages.

 • {{Db-a10|article=Existing article title}}, {{Db-same|article=Existing article title}}

The title chosen for the vast majority of duplicate articles will be a plausible misspelling of, or alternative name for, the existing article, and a redirect should be created instead of deletion. This criterion should, accordingly, only be used rarely, and only for pages where the title could be speedily deleted as a redirect.

A11 ជាក់ស្តែងត្រូវបានបង្កើតឡើង[កែប្រែ]

ផ្លូវកាត់:
WP:A11

This applies to any article that plainly indicates that the subject was invented/coined/discovered by the article's creator or someone the creator personally knows, and does not credibly indicate why its subject is important or significant. The criterion does not apply to any article that makes any credible claim of significance or importance even if the claim is not supported by a reliable source or does not qualify under Wikipedia's notability guidelines. Note: This is not intended for hoaxes (see CSD G3).[៩]

លេខយោង[កែប្រែ]

 1. លទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងការពិភាក្សាអំពីការលុបថ្មីៗបំផុត នេះមានន័យថាប្រសិនបើការពិភាក្សាចុងក្រោយបំផុតត្រូវបាន"រក្សាទុក" ឬលំនាំដើមដើម្បីរក្សាដោយគ្មានការឯកភាព G4 មិនអនុវត្តទេ ដូចគ្នានេះដែរ អត្ថបទមួយដែលត្រូវបានលុបតាមរយៈការពិភាក្សាថ្មីៗបំផុតរបស់វា ប៉ុន្តែត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងការពិភាក្សាពីមុន ជាកម្មវត្ថុនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ហើយអាចត្រូវបានលុបចោល (Discussion.)
 2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named page move redirects
 3. សូមចំណាំថា ពេលខ្លះអ្នកកែសម្រួលថ្មីចាប់ផ្តើមសរសេរសេចក្តីព្រាងអត្ថបទខុសនៅលើទំព័រពិភាក្សាដែលមិនមានអត្ថបទ ប្រសិនបើអ្នកឃើញរឿងនេះ ផ្លាស់ទីសេចក្តីព្រាងទៅចន្លោះព្រាង ឬទៅកន្លែងប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីត្រូវបានរាយបញ្ជីជាអ្នកនិពន្ធ មិនមែនអ្នកទេ
 4. It was determined that the community consensus in this RfC regarding draft namespace redirects amounted to "there is a clear consensus against deletion of draft namespace redirects. There is a rough consensus against the alternative proposal to delete draft namespace redirects after six months."
 5. An Rfc containing relevant discussions on the A1 criterion
 6. ៦,០ ៦,១ Consensus has developed that in most cases articles should not be tagged for deletion under this criterion moments after creation as the creator may be actively working on the content; though there is no set time requirement, a ten-minute delay before tagging under this criterion is suggested as good practice. Please do not mark the page as patrolled before that delay passes, to ensure the article is reviewed at a later time.
 7. Routine coverage of unorganised events – for example, shooting incidents – may not necessarily qualify under A7; deletion discussions should be preferred in such cases.
 8. Past discussions leading to schools being exempt from A7.
 9. Unlike a hoax, subject to deletion as vandalism under CSD G3 as a bad faith attempt to deceive, CSD A11 is for topics that were or may have been actually created and are real, but have no notice or significance except among a small group of people, e.g. a newly invented drinking game or new word.