ជួរភ្នំដងរែក

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ភ្នំដងរែក)
Jump to navigation Jump to search
ជួរភ្នំដងរែក
Dongrakfrommawidaeng1.jpg
The Dângrêk Mountains, looking east from Maw I-daeng, Thailand
ចំណុចខ្ពស់បំផុត
កំពូល Phu Khi Suk
Elevation ៧៥៣ ម (២៤៧០ ភត)
ទំហំ-វិមាត្រ
បណ្ដោយ ៣០០ គ.ម. (១៩០ ម៉ៃ.) E/W
ទទឹង ៤០ គ.ម. (២៥ ម៉ៃ.) N/S
ភូមិសាស្ត្រ
Isaanmountains.png
Mountain ranges in Central and northeastern Thailand
ប្រទេស កម្ពុជា, ថៃ and ឡាវ
Range coordinates 14°20′N 103°55′E / 14.34°N 103.92°E / 14.34; 103.92កូអរដោនេ: 14°20′N 103°55′E / 14.34°N 103.92°E / 14.34; 103.92
Borders on កម្ពុជា/ថៃ
Geology
Period Jurassic
Type of rock Sandstone, siltstone
Silhouette of the Dângrêk Mountains, looking north from Cambodia at dawn.
The Preah Vihear Temple area, located on the shoulder of one of the Dângrêk Mountains.
Prasat Preah Vihear and border lines on dispute

ជួរភ្នំដងរែក (ភាសាអង់គ្លេសThe Dângrêk Mountains) (Khmer: ជួរភ្នំដងរែក, Chuor Phnom Dângrêk; ថៃทิวเขาพนมดงรัก, Thio Khao Phanom Dong Rak, [tʰiw kʰǎw pʰanom doŋ rák]; Lao: Sayphou Damlek), meaning "Carrying-Pole Mountains" in Khmer, is a mountain range forming a natural border between Cambodia and Thailand.

ភូមិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

The Dângrêk are a relatively low mountain system, their average elevation being around 500 m. The highest summit is Phu Khi Suk, an unconspicuous 753 m high place at the eastern end, in the Chong Bok (603 m) area, where the borders of Thailand, Laos and Cambodia intersect.[១] Other summits are Phu Khok Yai (693 m), Phu Chep Thong (692 m), Phu Tangok (689 m), Phalan Sun (670 m), Phanom Ai Nak (638 m), Phanom Thaban (582 m) and 374 m high Khao Banthat (เขาบรรทัด), located at the western end.[២]

The mountains of the range extend in an east to west direction, forming the southern edge of the Khorat Plateau. They stretch for 320 km from the Mekong River until they merge with the highlands of the Sankamphaeng Range in Thailand.

The northern side of the Dângrêk Mountains is gently sloping, while the sides facing southward are usually a steep escarpment that dominates the plain of northern Cambodia. The watershed along the escarpment in general terms marks the boundary between Thailand and Cambodia however there are exceptions. The main road connecting the two countries in this area cuts through a pass in the Dangrek Mountains at O Smach. A small administrative division (Amphoe) of Thailand in Surin Province, Phanom Dong Rak District, bears the name of this mountain range.[៣]

Geology[កែប្រែ]

The mountains are mainly formed of massive sandstone with slate and silt. A few characteristic basalt hills, like Dong Chan Yai (293 m) and Dong Chan Noi (290 m) are located on the northern side of the mountain chain in the Ubon Ratchathani Province.

Ecology[កែប្រែ]

The Dângrêk Mountain range is mostly covered by dry evergreen forest, mixed dipterocarp forest, and deciduous dipterocarp forest. Tree species like Pterocarpus macrocarpus, Shorea siamensis and Xylia xylocarpa var. kerrii dominate. There has been much illegal logging both on the Thai as well as on the Cambodian side, leaving large hill stretches denuded, vulnerable tree species such as Dalbergia cochinchinensis have also been affected.[៤]Forest fires are also common in the hills during the dry season.[៥]

There is not much wildlife in the Dângrêk Mountains. Wild hog, deer, barking deer, rabbit, squirrel, gibbon and civet are some of the animals to be found in the areas where there has been no habitat loss due to human encroachment. Among the endangered species, the White-winged Duck deserves mention. The Phanom Dong Rak Wildlife Sanctuary is a protected area in the area of the range located in Sisaket Province.[៦] Other protected areas are Phu Chong-Na Yoi National Park, Khao Phra Wihan National Park, Yot Dom Wildlife Sanctuary,[៧] Huai Sala Wildlife Sanctuary,[៨] Hua Tabtan Hadsamran Wildlife Sanctuary and Ta Phraya National Park on the Thai side and Banteay Chhmar Protected Landscape, Preah Vihear Temple Protected Landscape and the Preah Vihear Protected Forest on the Cambodian side.

ប្រវត្តិ[កែប្រែ]

The Dângrêk Mountains were part of the ancient Khmer Empire, which spread northwards across them, culminating with the almost complete control of the Isaan area in 1220 under Jayavarman VII.[៩] Among the archaeological remains in the mountain area there are stone carvings on the Pha Mo I-Daeng cliff, ancient stone-cutting quarries, as well as the Sa Trao reservoir. There are also remains of sanctuaries that were built as homes to spirits called Phi Ton Nam (watershed spirits) in different spots along the border area of the Dângrêk mountain chain. However, the largest and most important archaeological site in these mountains is the Prasat Preah Vihear compound, a Shaivite temple of the Khmer imperial times dated from the reign of Suryavarman II (1002–49) in a dramatic location on top of a high hill.[១០]

In 1975, the final area held by the ill-fated Khmer Republic in any form would be the Preah Vihear Temple in these mountains. Khmer National Armed Forces occupied the place for a few weeks in late April that year, after the fall of the Lon Nol regime.[១១] The hill where the temple stands was finally taken by the Khmer Rouge on 22 May.

Between 1975 and 1979 many Cambodians fled the violence in their country across these mountains. In one of the worst cases of enforced repatriation in UN history, the Thai military forcefully sent as many as 40,000 refugees back into Cambodia often through heavily mined areas despite their unwillingness to return. Many would die of lack of food and exposure in the mountains. To compound matters, there were also bandits hiding in the forests preying on the hapless refugees. At that time there were many corpses, lying rotting unburied, strewn about the Dângrêk Mountains.[១២][១៣]

In the 1984 movie The Killing Fields, the Dângrêk Mountains are the final escarpment that Pran, portrayed by actor Haing S. Ngor, climbs in order to reach the safety of the refugee camp across the border in Thailand. The contrast between the steep-faced Cambodian side and the smooth northern slope of the cordillera is well displayed in this movie.

Even though some areas have been cleared, vast numbers of landmines were laid by the People's Republic of Kampuchea government in the 1980s as part of a huge planned operation using thousands of conscripted workers along the Dângrêk mountain range and other parts of the Thai Cambodian Border. The alleged purpose was to hinder Pol Pot and the Khmer Rouge from entering Cambodia from Thailand. This defensive line, part of the legacy of the violent conflicts that engulfed Cambodia in the latter part of the 20th century, is known as the K-5 Belt.

After the end of the Vietnamese occupation of Cambodia in 1989 and the withdrawal of the Vietnam People's Army, the Khmer Rouge rebuilt their former bases in the Dângrêk mountain range area, along the border of Cambodia in order to fight against the Kampuchean People's Revolutionary Armed Forces, the armed forces of the State of Cambodia. Anlong Veng, a small town at the foot of these hills, became for a while the main "capital" of the Khmer Rouge. In the 1990s the Khmer Rouge still controlled Anlong Veng, where there was one of the first "Killing Fields" after the fall of "Democratic Kampuchea".

There is a still not excavated site in a forest with landmines in the Dângrêk Mountains, located about 6 km out of Anlong Veng where 3,000 people were allegedly killed by the Khmer Rouge for having become "corrupted" as late as between 1993 and 1997. These executions were carried out during Ta Mok's leadership in the area.[១៤]

Illegal logging of Phayung (Siamese Rosewood) is rampant in the Dangrek Mountains.[៤] Although officially a protected tree, the logs cut on the Cambodian side are usually smuggled into Thailand by the hundreds.[១៥] In Thailand and in China this wood is highly valued in the furniture industry.[១៦]

Preah Vihear temple dispute[កែប្រែ]

In 1959, The Thai military seized the ancient Khmer Preah Vihear temple from Cambodia. In 1962 Cambodia gained worldwide recognition for sovereignty from the International Court. Recently the issue of Cambodian sovereignty in the Cambodian–Thai border dispute has been used by certain nationalist factions in Thailand as a tool to help discredit the current Thai government as part of the continuing power struggle within Thailand.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

In mid-2011 three districts of Surin province in the Dangrek Range were declared 'disaster zones' following border clashes between the Thai and the Cambodian military; the area declared a disaster zone included a total of 142 villages.[១៧] Following this official declaration about 6,000 civilians were evacuated from the villages of the area.[១៨][១៩]

ប្រាសាទ[កែប្រែ]

នៅលើជួរភ្នំដងរែកមានប្រាសាទដូចជា÷

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Mountain ranges of Thailand