រាជវង្សានុវង្ស

ពីវិគីភីឌា

គ្រួសាររាជវង្សទីមួយមាន ប៊ីលីយ៉ប និងកងពលតូចលិង្គរបស់គាត់។ ច្បាស់ណាស់ Idiot ល្ងង់។