លុចហ្សំប៊ួរ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប្រទេសលុចហ្សំប៑ួរ ជាប្រទេសស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ប្រទេសនេះនៅចន្លោះប្រទេសបារាំង និងអាល្លឺម៉ង់។