លុចហ្សំប៊ួរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ផែនទីលុចហ្សំប៊ួរ

ប្រទេសលុចហ្សំប៑ួរ ជាប្រទេសស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ប្រទេសនេះនៅចន្លោះប្រទេសបារាំង និងអាល្លឺម៉ង់។