វិគីភីឌា:អ្នកប្រើប្រាស់

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អ៊ឹង សុមេត្រី Mr. Oeng Sometri លោក អ៊ឹង សុមេត្រី ធ្វើការនៅប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា http://cambodiapost.post/ អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពីពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជា, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំពីសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង, បាត់ដំបង, កម្ពុជា វិញ្ញាបនបត្រចំណេះដឹងទូទៅពីវិទ្យាល័យសម្តេចឪ, បាត់ដំបង, កម្ពុជា កំពុងរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មកពី ស្រុកគីរីវង់, តាកែវ, កម្ពុជា ភាសា: ខ្មែរ, អង់គ្លេស, ថៃ, ឡាវ, ចិន, វៀតណាម, កូរ៉េ, នេប៉ាល់។ ហ្វេសប៊ុកហ្វេសប៊ុក: https://www.facebook.com/sometri4u/ Twitter: https://twitter.com/sometri4u/ Line: ID: 011782848, Phone Number: +855 89 736 847 WhatsApp: WeChat: Email: sometrii@gmail.com Telegram: Phone Number: +855 89736847, https://t.me/sometri4u LinkedIn: Tango: Viber: Skype: Instagram: Google+ : https://plus.google.com/+EverythingForYouEver Youtube: https://www.youtube.com/c/EverythingForYouEver ជំនាញ: ជួសជុលកុំព្យូទ័រ (SoftWare installation, Word, Excel, Power Point, Publisher, Photoshop, Illustration, Corel​ Draw, ... បទពិសោធន៍: គ្រូភាសាអង់គ្លេស, ថៃ, និងកុំព្យូទ័រ In English Translation: Works at ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា - Cambodia Post Master of Public Administration from Preah Sihamoniraja Buddhist University, Phnom Penh, Cambodia Bachelor of Education from University of Battambang, Battambang, Cambodia Certificate of General Knowledge from Samdech Euv High School, Battambang, Cambodia Lives in Phnom Penh From Kirivôngs, Takev, Cambodia Languages: Khmer, English, Thai, Lao, Chinese, Vietnamese, Korean, Nepali. Facebook: https://www.facebook.com/sometri4u Twitter: https://twitter.com/sometri4u Line: ID: 011782848, Phone Number: +855 89 736 847 WhatsApp: WeChat: Email: sometrii@gmail.com Telegram: Phone Number: +855 89736847, https://t.me/sometri4u LinkedIn: Tango: Viber: Skype: Instagram: Google+ : https://plus.google.com/+EverythingForYouEver Youtube: https://www.youtube.com/c/EverythingForYouEver Skill: Computer Maintenance Experiences: Teacher of English, Thai, and Computer